Rāmuļu pamatskolas pirmsskolā darbojas jaukta vecuma grupa, kuru apmeklē bērni no 1,5 gadu vecuma līdz 7 gadiem.

Realizējam: vispārējās pirmsskolas izglītības programmu latviešu valodā /programmas kods 01 01 1111/.

Pirmsskolas izglītības mērķis:

 ...ir zinātkāri un priecīgi bērni –

  • kas dzīvo veselīgi un aktīvi;
  • mācās, darbojas ar ieinteresētību, aizrautību un prieku;
  • līdzdarbojas, radoši izpaužas;
  • gūst pirmo pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un to savstarpējo mijiedarbību

 

Metodiskā darba mērķis:

...ir pedagogs, kurš-

  • mācās no sevis, kolēģiem un bērniem, no veiksmēm un kļūdām;
  • dara, analizē, eksperimentē;
  • iedziļinās būtībā;
  • strādā ar savu un kolēģu pieredzi,

 lai ikvienam audzēknim tiktu dota iespēja attīstīties un veidot savu personību un pilnvērtīgi sagatavoties pamatizglītības apgūšanai skolā.

PII grupa

Vecākiem