Rāmuļu skolas vēsture sākas ar 1864. gadu.

1873.gads. Uzcelta Rāmuļu pagasta I pakāpes pamatskolas ēka

1941. gads. Skolas ēkai uzcelts otrais stāvs.

1942.gads. Pārveidota par 6 klasīgo pamatskolu

1948. gads. Pārveidota par  septiņgadīgo skolu.

1958. gads. Uzcelta jaunā skolas ēka. Vecajā iekārtots internāts.

1959. gads. Pārveidota par astoņgadīgo skolu.

1965. gads. Svinēta skolas 100. jubileja.

1971. gads. Pārveidota par Rāmuļu internātpalīgskolu.

1991. gads. Pārdēvēta par Rāmuļu speciālo skolu.

1992. gada 30. maijs. Likvidēta speciālā skola.

1992. gada 1. augusts. Atvērta Rāmuļu pamatskola.

1995. gads. Atzīmēta skolas 130. jubileja.

1996. gads. Skolā darbu uzsāk pirmsskolas izglītības grupa.

1996. gads. Pirmā Dziesmu diena Rāmuļos, veltīta kordiriģenta, novadnieka Daumanta Gaiļa atcerei. Tā turpmāk kļūst par tradīciju ik 5 gados.

2003. gads. Abu skolas ēku jumtu renovācija.

2004. gads. Dalība GLOBE projektā.

2005. gads. Atzīmēta skolas 140. jubileja.

2008. gads. Skola tiek akreditēta līdz 2014.gadam.

2008. gads. Ceļā uz EKO skolas nosaukumu.

2009. gads. Iegūst Eko skolas nosaukums. Ieviests elektroniskais klases žurnāls.

2010. gads. Skola iegūst EKO skolas nosaukumu.

2010. gads. Pirmo reizi piešķirts Zaļais karogs. Izveidota skolas mājaslapa.

2010. gads. Skolas un internāta ēku fasādes siltināšana un krāsošana, logu nomaiņa.

2010. gads. Uzsākts Comenius daudzpusējo skolu partnerību projekts.

2011. gads. Uzsākts Nordplus projekts.

2012. gads. Uzsākta tālmācības programmas realizācija 7. - 9.kl.

2014. gads. Uzsākts Erasmus+ stratēģisko partnerību projekts.

2020.gads. 9.reizi saņemts Zaļais karogs.

Skolas pārziņi un direktori

Antons Veidens (1873. - 1893.)

Jānis Čakars (1893. - 1905.)

Antons Blaus (1905. - 1911.)

Jānis  Skreitāls (1911. - 1941.)

Albertīne Ruks (1942. - 1943.)

Ilga Pauga (1944. - 1946.)

Kārlis  Metāls (1946. - 1948.)

Dace Skrīvere – Rudzīte (1948. - 1950.)

Jānis Janelsiņš (1950. - 1951.)

Arvīds Stīpnieks (1951. - 1970.)

Česlavs Oļehnovičs (1970. - 1996.)

Aija (Milberga) Sīmane (1996. - 2011.)

Ija Brammane (2011. - 2016.)

Antra Gabranova - direktora v.i. (2016. - 2019.)

Inga Andersone - direktore p.i. - 2019. 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .