Rāmuļu skolas vēsture sākas ar 1864. gadu.

1873.gads. Uzcelta Rāmuļu pagasta I pakāpes pamatskolas ēka.

1941. gads. Skolas ēkai uzcelts otrais stāvs.

1942.gads. Pārveidota par 6 klasīgo pamatskolu.

1948. gads. Pārveidota par  septiņgadīgo skolu.

1958. gads. Uzcelta jaunā skolas ēka. Vecajā iekārtots internāts.

1959. gads. Pārveidota par astoņgadīgo skolu.

1965. gads. Svinēta skolas 100. jubileja.

1971. gads. Pārveidota par Rāmuļu internātpalīgskolu.

1991. gads. Pārdēvēta par Rāmuļu speciālo skolu.

1992. gada 30. maijs. Likvidēta speciālā skola.

1992. gada 1. augusts. Atvērta Rāmuļu pamatskola.

1995. gads. Atzīmēta skolas 130. jubileja.

1996. gads. Skolā darbu uzsāk pirmsskolas izglītības grupa.

                     Pirmā Dziesmu diena Rāmuļos, veltīta kordiriģenta, novadnieka Daumanta Gaiļa atcerei. Tā turpmāk kļūst par tradīciju ik 5 gados.

2000. gads. Deju kolektīva "Madara" dalība Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos Rīgā. 

2002. gads. Dziesmu diena Rāmuļos, veltīta kordiriģenta, novadnieka Daumanta Gaiļa atcerei.

                    Skolēni sniedz koncertu specializētajā valsts sociālās aprūpes centrā "Dundaga". 

2003. gads. Abu skolas ēku jumtu renovācija.

2004. gads. Dalība GLOBE projektā.

2005. gads. Atzīmēta skolas 140. jubileja.

                    Deju kolektīva "Madara" dalība Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos Rīgā. 

2006. gads. Skolā uzsāk mācības trīs bēgļu bērni no Somālijas. 

2007. gads. Dziesmu diena Rāmuļos, veltīta kordiriģenta, novadnieka Daumanta Gaiļa atcerei.

2008. gads. Skola tiek akreditēta līdz 2014.gadam.

                    Ceļā uz EKO skolas nosaukumu.

2009. gads. Iegūts Eko skolas nosaukums. 

                    Ieviests elektroniskais klases žurnāls.

2010. gads. Skola iegūst EKO skolas nosaukumu.

                    Pirmo reizi piešķirts Zaļais karogs. Izveidota skolas mājaslapa.

                    Skolas un internāta ēku fasādes siltināšana un krāsošana, logu nomaiņa.

                    Deju kolektīva "Madara" dalība Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos Rīgā. 

2010. gads. Uzsākts Comenius daudzpusējo skolu partnerību projekts ar 6 ES valstīm. 

2011. gads. Uzsākts Nordplus projekts.

2012. gads. Uzsākta tālmācības programmas realizācija 7. - 9.kl.. Esam pirmā pamatskola Latvijā, kura uzsāk tālmācības programmu. 

                     Noslēgt sadraudzības līgums ar Ahimas meža skolu (Vācija) un notiek skolēnu, pedagogu vizītes. 

                     Dziesmu diena Rāmuļos, veltīta kordiriģenta, novadnieka Daumanta Gaiļa atcerei.

2013. gads. Darbošanās starptautiskā projektā "NORDPLUS".

2014. gads. Uzsākts Erasmus+ stratēģisko partnerību projekts.

                    Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) novērtējusi skolu kā pedagogiem draudzīgāko izglītības iestādi Latvijā.

                    Skola akreditēta līdz 2020. gadam.

2015. gads. Atzīmēta skolas 150 jubileja.

                    Deju kolektīva "Madara" dalība Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos Rīgā. 

2016. gads. Vispārizglītojošo skolu 2. - 4. klašu koru sadziedāšanās svētki "Dilli Villi".

2017. gads. Dziesmu diena Rāmuļos, veltīta kordiriģenta, novadnieka Daumanta Gaiļa atcerei.

2018. gads. Deju kolektīva "Madara" dalība Starptautiskajā folkloras festivālā "The Rhythm of green Latvia " Cēsīs.

2019. gada. Deju kolektīva "Madara" dalība Starptautiskajā folkloras festivālā "The Rhytmus of sunny Lecco" Itālijā.

2020.gads. 9.reizi saņemts Zaļais karogs.

                   Skola akreditēta līdz 2026. gadam. 

2022.gads. Dziesmu diena Rāmuļos, veltīta kordiriģenta, novadnieka Daumanta Gaiļa atcerei. 

Skolas pārziņi un direktori

Antons Veidens (1873. - 1893.)

Jānis Čakars (1893. - 1905.)

Antons Blaus (1905. - 1911.)

Jānis  Skreitāls (1911. - 1941.)

Albertīne Ruks (1942. - 1943.)

Ilga Pauga (1944. - 1946.)

Kārlis  Metāls (1946. - 1948.)

Dace Skrīvere – Rudzīte (1948. - 1950.)

Jānis Janelsiņš (1950. - 1951.)

Arvīds Stīpnieks (1951. - 1970.)

Česlavs Oļehnovičs (1970. - 1996.)

Aija (Milberga) Sīmane (1996. - 2011.)

Ija Brammane (2011. - 2016.)

Antra Gabranova - direktora v.i. (2016. - 2019.)

Inga Andersone - direktore p.i. - 2019.