Rāmuļu pamatskola uzņem skolēnus  1. – 9. klasēs un pirmsskolā!

Bērnu pieteikšana skolas lietvedībā, katru darbadienu no plkst. 9:00 – 15:00.

Uzņemšana pamatskolā - atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

Uzņemšana pirmsskolā - atbilstoši Cēsu novada saistošajiem noteikumiem.

Iesniedzamie dokumenti:

– Vecāka iesniegums;

– Dzimšanas apliecības kopija;

– Iegūto izglītību apliecinošs dokuments (liecība un sekmju izraksts, pirmsskolas izziņa);

– Medicīnas dokumenti (bērnu medicīniskā karte).

Tālrunis:  direktore - t26309685,  t.64129502, skolotāju istaba - t.64129511
E-pasts:  ramulu_skola@cesis.edu.lv