Inga Andersone - direktore p.i., teātra mākslas pedagogs, informātikas / datorikas pedagogsingaandersone@inbox.lv
 Dzintra Ceple - direktores vietniece izglītības jomā, 2. un 4. kl. audzinātāja, sākumskolas pedagogs, deju kolektīvu vadītājadzceple@inbox.lv
 Inga Bukovska - 1. un 3.kl. audzinātāja, sākumskolas pedagogs, mājturības un tehnoloģijas pedagogs / dizains un tehnoloģijas pedagogsbukovska.inga@gmail.com
 Dace Zaļaiskalne - 6.kl. audzinātāja, ķīmijas pedagogs, bioloģijas pedagogs, matemātikas pedagogszalaiskalne.dace@inbox.lv
 Vita Knāķe - 7.kl. audzinātāja, sporta pedagogs, internāta audzinātāja, pirmsskolas sporta pedagogsvita-knake@inbox.lv
 Marika Rozīte - 8.kl. audzinātāja, angļu valodas pedagogs, vācu valodas pedagogsroschen@inbox.lv
 Sniedze Lapiņa - 9.kl. audzinātāja, matemātikas pedagogs, fizikas pedagogs, inženierzinības pedagogssniedzelapina@inbox.lv
 Andra Kalniņa - vizuālās mākslas pedagogs, sociālās zinības pedagogs, sociālās zinības un vēstures pedagogskalnina.andra@gmail.com
 Inga Čupranova - 5.klases audzinātāja, latviešu valodas pedagogsIngaminkans@inbox.lv
                          - ģeogrāfijas pedagogs
 Yadviga Brazhena- krievu valodas pedagogs,  koordinatore "Esi līderis"kelpinija@inbox.lv
 Līga Strazdiņa - pedagoga palīgs, pirmsskolas logopēdestrazdina.l@inbox.lv
 Iveta Vilciņa - Latvijas un Pasaules vēstures pedagogsivilcina@inbox.lv
 Zigmunds Eizenbergs - mājturības un tehnoloģijas pedagogs / dizains un tehnoloģijas pedagogszigitis.eizenbergs@inbox.lv
 Liesma Vīksna - pirmsskolas pedagogsliesma.viksna@inbox.lv
 Ieva Kārkliņa - pirmsskolas pedagogsieva.karklina44@inbox.lv
Sarma Puriņa - mūzikas pedagogs, pirmsskolas mūzikas pedagogssarma.purina@gmail.com
  

 

 .