Inga Andersone - direktore p.i.,datorikas pedagogsingaandersone@inbox.lv
 Dzintra Ceple - direktores vietniece izglītības jomā, 2. un 4. kl. audzinātāja, sākumskolas pedagogs, ģeogrāfijas pedagogs, deju kolektīvu vadītājadzceple@inbox.lv
 Inga Bukovska - 1. un 3.kl. audzinātāja, sākumskolas pedagogs, dizaina un tehnoloģijas pedagogs, datorikas pedagogsbukovska.inga@gmail.com
 Vita Dūra Klieče  - sākumskolas pedagogsvita.duura@inbox.lv
 Dace Zaļaiskalne - 8.kl. audzinātāja, ķīmijas pedagogs, bioloģijas pedagogs, matemātikas pedagogszalaiskalne.dace@inbox.lv
 Vita Knāķe - 9.kl. audzinātāja, sporta pedagogs, internāta audzinātāja, pirmsskolas sporta pedagogsvita-knake@inbox.lv
 Lība Kaiva Gailīte - 5. un 6.kl. audzinātāja, angļu valodas pedagogslibakaiva@gmail.com
 Sniedze Lapiņa - matemātikas pedagogs, fizikas pedagogs, inženierzinības pedagogssniedzelapina@inbox.lv
 Andra Kalniņa - vizuālās mākslas pedagogs, sociālās zinības pedagogs, sociālās zinības un vēstures pedagogskalnina.andra@gmail.com
 Inga Čupranova - 7.klases audzinātāja, latviešu valodas pedagogsIngaminkans@inbox.lv
Elza Lācīte - mūzikas pedagogs, pirmsskolas mūzikas pedagogselzalacite12@gmail.com
Jānis Mičulis - dizaina un tehnoloģijas pedagogsmiculitiswikitis@gmail.com
 Līga Strazdiņa - pedagoga palīgs, pirmsskolas logopēdestrazdina.l@inbox.lv
 Zane Ecētāja - Latvijas un Pasaules vēstures pedagogs, krievu valodas pedagogsecetaja@inbox.lv
 Ieva Kārkliņa - pirmsskolas pedagogsieva.karklina44@inbox.lv
 Liesma Vīksna - pirmsskolas pedagogsliesma.viksna@inbox.lv