Inga Andersone - direktore p.i. 
 Dzintra Ceple - direktores vietniece izglītības jomā, 1. un 3.kl. audzinātāja, sākumskolas pedagogs, deju kolektīva vadītāja 
 Inga Bukovska, 2. un 4.kl. audzinātāja, sākumskolas pedagogs, mājturības un tehnoloģijas pedagogs 
 Dace Zaļaiskalne - 5.kl. audzinātāja, ķīmijas pedagogs, bioloģijas pedagogs, matemātikas pedagogs 
 Vita Knāķe - 6.kl. audzinātāja, sporta pedagogs, internāta audzinātāja, pirmsskolas sporta pedagogs 
 Marika Rozīte - 7.kl. audzinātāja, angļu valodas pedagogs, vācu valodas pedagogs 
 Sniedze Lapiņa - 8.kl. audzinātāja, matemātikas pedagogs, fizikas pedagogs 
 Andra Kalniņa - 9.kl. audzinātāja, vizuālās mākslas pedagogs, sociālās zinības pedagogs 
 Inga Čupranova - latviešu valodas pedagogs 
 Gunta Rozentāle - ģeogrāfijas pedagogs 
 Yadviga Brazhena- krievu valodas pedagogs,  koordinatore "Esi līderis" 
 Līga Strazdiņa - pedagoga palīgs, pirmsskolas logopēde 
 Daira Cīrule - Latvijas un Pasaules vēstures pedagogs 
 Zigmunds Eizenbergs - mājturības un tehnoloģijas pedagogs 
 Liesma Vīksna - pirmsskolas pedagogs 
 Ieva Kārkliņa - pirmsskolas pedagogs 
 Beāte Vītiņa - mūzikas pedagogs, pirmsskolas mūzikas pedagogs 
  

 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .