Inga Andersone - direktore p.i.,datorikas pedagogs, 7.klases audzinātājainga.andersone@cesunovads.edu.lv
(ingaandersone@inbox.lv)
 Dzintra Ceple - direktores vietniece izglītības jomā, 2. un 4. kl. audzinātāja, sākumskolas pedagogs, ģeogrāfijas pedagogs, deju kolektīvu vadītājadzintra.ceple@cesunoavds.edu.lv
(dzceple@inbox.lv)
 Inga Bukovska - 1. un 3.kl. audzinātāja, sākumskolas pedagogs, dizaina un tehnoloģijas pedagogs, datorikas pedagogsinga.bukovska@cesunovads.edu.lv
(bukovska.inga@gmail.com)
 Vita Dūra Klieče  - sākumskolas pedagogsvita.dura-kliece@cesunovads.edu.lv
(vita.duura@inbox.lv)
 Dace Zaļaiskalne - 8.kl. audzinātāja, ķīmijas pedagogs, bioloģijas pedagogs, matemātikas pedagogsdace.zalaiskalne@cesunovads.edu.lv
(zalaiskalne.dace@inbox.lv)
 Vita Knāķe - 9.kl. audzinātāja, sporta pedagogs, internāta audzinātāja, pirmsskolas sporta pedagogsvita.knake@cesunovads.edu.lv
(vita-knake@inbox.lv)
 Lība Kaiva Gailīte - 5. un 6.kl. audzinātāja, angļu valodas pedagogsliba.gailite@cesunovads.edu.lv
(libakaiva@gmail.com)
 Sniedze Lapiņa - matemātikas pedagogs, fizikas pedagogs, inženierzinības pedagogssniedze.lapina@cesunovads.edu.lv
(sniedzelapina@inbox.lv)
 Andra Kalniņa - vizuālās mākslas pedagogs, sociālās zinības pedagogs, sociālās zinības un vēstures pedagogsandra.kalnina@cesunovads.edu.lv
(kalnina.andra@gmail.com)
Sanita Vilciņa - latviešu valodas pedagogssanita.vilcina@cesunovads.edu.lv
Elza Lācīte - mūzikas pedagogs, pirmsskolas mūzikas pedagogselza.lacite@cesunovads.edu.lv
(elzalacite12@gmail.com)
Jānis Mičulis - dizaina un tehnoloģijas pedagogsjanis.miculis@cesunovads.edu.lv
(miculitiswikitis@gmail.com)
 Līga Strazdiņa - pedagoga palīgs, pirmsskolas logopēdeliga.strazdina@cesunovads.edu.lv
(strazdina.l@inbox.lv0
 Zane Strazde - Latvijas un Pasaules vēstures pedagogs, krievu valodas pedagogszane.strazde@cesunovads.edu.lv
 Ieva Kārkliņa - pirmsskolas pedagogsieva.karklina@cesunovads.edu.lv
(ieva.karklina44@inbox.lv)
 Liesma Vīksna - pirmsskolas pedagogsliesma.viksna@cesunovads.edu.lv
(liesma.viksna@inbox.lv)