Inga Andersone - direktore p.i., teātra mākslas pedagogs, informātikas / datorikas pedagogsingaandersone@inbox.lv
 Dzintra Ceple - direktores vietniece izglītības jomā, 1. un 3. kl. audzinātāja, sākumskolas pedagogs, ģeogrāfijas pedagogs, deju kolektīvu vadītājadzceple@inbox.lv
 Inga Bukovska - 2. un 4.kl. audzinātāja, sākumskolas pedagogs, mājturības un tehnoloģijas pedagogs / dizaina un tehnoloģijas pedagogsbukovska.inga@gmail.com
 Dace Zaļaiskalne - 7.kl. audzinātāja, ķīmijas pedagogs, bioloģijas pedagogs, matemātikas pedagogszalaiskalne.dace@inbox.lv
 Vita Knāķe - 8.kl. audzinātāja, sporta pedagogs, internāta audzinātāja, pirmsskolas sporta pedagogsvita-knake@inbox.lv
 Lība Kaiva Gailīte - 5.kl. audzinātāja, angļu valodas pedagogslibakaiva@gmail.com
 Sniedze Lapiņa - matemātikas pedagogs, fizikas pedagogs, inženierzinības pedagogssniedzelapina@inbox.lv
 Andra Kalniņa - vizuālās mākslas pedagogs, sociālās zinības pedagogs, sociālās zinības un vēstures pedagogskalnina.andra@gmail.com
 Inga Čupranova - 6.klases audzinātāja, latviešu valodas pedagogsIngaminkans@inbox.lv
 Lāsma Tauriņa - mūzikas pedagogs, pirmsskolas mūzikas pedagogslasma.taurina@gmail.com
 Yadviga Brazhena - krievu valodas pedagogs,  koordinatore "Esi līderis"kelpinija@inbox.lv
 Līga Strazdiņa - pedagoga palīgs, pirmsskolas logopēdestrazdina.l@inbox.lv
 Zane Ecētāja - Latvijas un Pasaules vēstures pedagogsecetaja@inbox.lv
  Ieva Kārkliņa - pirmsskolas pedagogsieva.karklina44@inbox.lv
 Liesma Vīksna - pirmsskolas pedagogsliesma.viksna@inbox.lv