Inga Andersone - direktore p.i., teātra mākslas pedagogs, informātikas / datorikas pedagogs. 
 Dzintra Ceple - direktores vietniece izglītības jomā, 2. un 4. kl. audzinātāja, sākumskolas pedagogs, deju kolektīvu vadītāja 
 Inga Bukovska - 1. un 3.kl. audzinātāja, sākumskolas pedagogs, mājturības un tehnoloģijas pedagogs / dizains un tehnoloģijas pedagogs 
 Dace Zaļaiskalne - 6.kl. audzinātāja, ķīmijas pedagogs, bioloģijas pedagogs, matemātikas pedagogs 
 Vita Knāķe - 7.kl. audzinātāja, sporta pedagogs, internāta audzinātāja, pirmsskolas sporta pedagogs 
 Marika Rozīte - 8.kl. audzinātāja, angļu valodas pedagogs, vācu valodas pedagogs 
 Sniedze Lapiņa - 9.kl. audzinātāja, matemātikas pedagogs, fizikas pedagogs, inženierzinības pedagogs 
 Andra Kalniņa - vizuālās mākslas pedagogs, sociālās zinības pedagogs, sociālās zinības un vēstures pedagogs 
 Inga Čupranova - 5.klases audzinātāja, latviešu valodas pedagogs 
 Gunta Rozentāle - ģeogrāfijas pedagogs 
 Yadviga Brazhena- krievu valodas pedagogs,  koordinatore "Esi līderis" 
 Līga Strazdiņa - pedagoga palīgs, pirmsskolas logopēde 
 Iveta Vilciņa - Latvijas un Pasaules vēstures pedagogs 
 Zigmunds Eizenbergs - mājturības un tehnoloģijas pedagogs / dizains un tehnoloģijas pedagogs 
 Liesma Vīksna - pirmsskolas pedagogs 
 Ieva Kārkliņa - pirmsskolas pedagogs 
Sarma Puriņa - mūzikas pedagogs, pirmsskolas mūzikas pedagogs 
  

 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .