Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

 Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties profesiju, ir svarīgi saprast— ko pats cilvēks GRIB, VAR un ko VAJAG sabiedrībai.

 Attālinātā darba apstākļos gan uz individuālām, gan uz grupu sarunām un sadarbību tiek aicināti skolēni, kuri :

·       vēlas labāk apzināt savas intereses, spējas un prasmes,

·       izvirzīt mērķus, iegūt labāku skaidrību par rīcības plānu, kur mācīties tālāk,

·       uzzināt, kur meklēt informāciju par izglītības iespējām,

·       padziļināt izpratni par karjeras izvēli, profesijām,

·       par to, kur un kā meklēt informāciju tiešsaistē par sev interesējošiem jautājumiem,

·      par to, kā veiksmīgāk plānot savu darba dienu, īpaši tagad, kad mācīšanās notiek attālināti.

 
Pedagogs karjeras konsultants Gunta Salmiņa 

Saziņa e - pastā gunta23salmina@gmail.com

 

Individuālās karjeras konsultācijas nodrošina:

·       Nacionālajā izglītības iespēju datu bāze http://www.niid.lv/niid_search?ct=ecs

Iespēja uzdot attālināti jautājumus par izglītības iespējām Latvijā.

·       Nodarbinātības valsts aģentūra, Cēsu Filiāle http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?mt=2&cid=2

Bez maksas karjeras konsultants piedāvā profesionālās piemērotības, personības iezīmju un profesijas iezīmju izpēti, alternatīvu profesiju meklēšana, individuālā karjeras plāna sastādīšana.

Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija http://lkaaa.lv/node/147 Karjeras konsultantu datubāze.