Direktores p.i. Inga Andersone - t.26309685, t.64129511, e-pasts: inga.andersone@cesunovads.edu.lv (ingaandersone@inbox.lv)

 
 Direktores vietniece izglītības jomā Dzintra Ceple - t.29806008, e-pasts: dzintra.ceple@cesunovads.edu.lv (dzceple@inbox.lv)

 
 Direktores vietniece saimnieciskajā darbā Guna Muceniece - t.29459523, e-pasts: guna.muceniece@cesunovads.edu.lv (gunamuceniece@inbox.lv)


 Pirmsskolas izglītības metodiķe Liesma Vīksna - t.29930198, e-pasts: liesma.viksna@cesunovads.edu.lv (liesma.viksna@inbox.lv)

 
 Lietvede Irida Kārkliņa - t.29394535, e-pasts: irida.karklina@cesunovads.edu.lv (irida.karklina@inbox.lv)