Interešu izglītības pulciņi skolā

                                                    2022./2023.m.g.

   
Nr. Pulciņš Vadītājs Nodarbību laiks Apmeklē
1. Tautiskās dejas Dzintra Ceple Pirmdien 14:15-14:55
Ceturtdien 13:25-14:05  
                14:15-14:55
1.-4.kl.
1.-4.kl.
5.-8.kl.

                                                                          


                                                                            Pagarinātās dienas grupas

                                                                                    2022./2023.m.g.

Nr. Pulciņš Vadītājs Nodarbību laiks Apmeklē
1. Pagarinātā dienas grupa Inga Bukovska Trešdien   14:15-14:55
Piektdien 14:15-14:55
1.-3.kl.
1.kl.
2. Pagarinātā dienas grupa (Vokālais ansamblis) Elza Lācīte Otrdien 14:15-14:55 1.-3.kl.
3. Pagarinātā dienas grupaVita Dūra - Klieče Otrdien   13:25-14:05
Trešdien 13:25-14:05
Ceturtdien 14:15-14:55
1.-3.kl.
1.-3.kl.
1., 3.kl.
4. Pagarinātā dienas grupa Andra Kalniņa
Pirmdien 13:25-14:05
Ceturtdien 14:15-14:55
Piektdien 13:25-14:05
1.-3.kl.
2.,4.kl.
2.,3.kl.
5. Pagarinātā dienas grupa (Sporta pulciņš)
Vita Knāķe
Otrdien 11:40-12:20
Piektdien 14:15-14:55
2.kl.
4.-5.kl.
6. Vides pulciņš (projekts) Dace ZaļaiskalnePiektdien 14:15-14:55 2.,3.kl.
7. Pagarinātā dienas grupa (Angļu valodas pulciņš) Lība Kaiva Gailīte Otrdien 14:15-14:55 4.,5.kl.
8.