Interešu izglītības pulciņi skolā

                                                    2021./2022.m.g.

   
Nr. Pulciņš Vadītājs Nodarbību laiks Apmeklē
1. Tautiskās dejas Dzintra Ceple Pirmdien 14:10-14:50
Ceturtdien 14:10-14:50  
piektdien 14:10-14:50
1.-7.kl.
1.-5.kl.
1.-3.kl.

                                                                          


                                                                            Pagarinātās dienas grupas

                                                                                    2021./2022.m.g.

Nr. Pulciņš Vadītājs Nodarbību laiks Apmeklē
1. Pagarinātā dienas grupa Inga Bukovska Pirmdien 14:05-14:50
Ceturtdien 13:25-14:05
Piektdien 13:25-14:05
1., 2., 3.kl.
1.-4.kl.
1., 2., 3.kl.
2. Pagarinātā dienas grupa (Vokālais ansamblis) Lāsma Tauriņa Otrdien 14:10-14:50 1.-3.kl.
3. Pagarinātā dienas grupa Lība Kaiva Gailīte Otrdien 13:25-14:05
Trešdien 13:25-14:50
1.-4.kl.
1., 2., 3.kl.
4. Pagarinātā dienas grupa Inga Andersone Pirmdien 12:40-13:20 2.kl.
5. Pagarinātā dienas grupa Līga Strazdiņa Pirmdien 13:25-14:05
Trešdien 12:40-13:20
1., 2., 3.kl.
1.kl.
6. Pagarinātā dienas grupa (Sporta pulciņš) Vita Knāķe Otrdien 14:10-14:50 4., 5., 7.kl.
7. Vides pulciņš (projekts) Dace Zaļaiskalne Trešdien 14:10-14:50
Piektdien 14:10-14:50
4., 5.kl.
4., 5., 6.kl.
8. Pagarinātā dienas grupa Gunta Rudze Otrdien 12:40-13:20 3.kl.