2022./2023. m.g. Ekoskolas programmā iestādes gada tēma – Ūdens


Ekopadomes sastāvs:
vārds uzvārdsamats/klase
Dace ZaļaiskalneEkoskolas koordinatore/Dabaszinātņu mācību joma
Inga BukovskaSākumskolas pedagogs, dizaina un tehnoloģijas pedagogs/Audzinātāju darba joma
Dzintra CepleSākumskolas pedagogs, ģeogrāfijas pedagogs, deju kolektīva vadītāja/Sākumklašu mācību joma
Guna MucenieceDirektora vietniece saimnieciskajā darbā
Lība Kaiva GailīteAngļu valodas pedagogs/Valodu mācību joma
Andra KalniņaSociālo zinību un vizuālās mākslas pedagogs/Sociālā un pilsoniskā mācību joma
Inga AndersoneDirektora p.i.
Ieva KārkliņaPII pedagogs
Marta Zemīte9,klase
Annija Pērkones9,klase
Emīlija Pērkone9,klase
Elza Škutāne9,klase
Markuss Luņins8.klase
Endijs Enrike Noorhānijs8.klase
Inese Bespalova8.klase
Marta Anete Ņevečorova8.klase
Emīlija Pētersone7.klase
Rūta Ozoliņa7.klase
Anna Vintermane6.klase
Arsenijs Aleksejevs6.klase


IZGLĪTĪBAS IESTĀDES MĒRĶI:

1. Veidot izpratni par ūdens ciklu dabā un cilvēka dzīvē.

2. Izpratne par valsts ūdens resursiem.

3. Noskaidrot ūdens patēriņu skolā un mājās, akcentēt ieradumus to samazināšanai.

4. Iepazīties ar notekūdeņu attīrīšanu.

5. Piedalīties Ekoskolu rīkotajās Vides dienās, tā akcentējot izvirzītās prioritātes.