Par ēdināšanas izmaksām Rāmuļu pamatskolā

1. Pamatojoties uz Cēsu novada domes 03.11.2022. lēmumu Nr.624 „ Par grozījumiem Cēsu novada domes 06.10.2022. lēmumā Nr.584 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada izglītības iestādēs” , ar 01.11.2022. tiek noteiktas šādas ēdināšanas izmaksas:

1.1. pirmsskolas grupā

      1.1.1.  par trim ēdienreizēm (brokastis, pusdienas, launags) cena 3,30 EUR;

      1.1.2.  par četrām ēdienreizēm (brokastis, pusdienas, launags, vakariņas) cena 4,20 EUR;

1.2. skolēniem

                   1.2.1.  pusdienu cena 2,15 EUR;

                  1.2.2.  brokastu cena 0,90 EUR;

                  1.2.3.  launaga cena 0,90 EUR;

                  1.2.4.  vakariņu cena 1,15 EUR.

 1.3. Rāmuļu pamatskolas darbiniekiem pusdienu cena 2,15 EUR.

   2.  Klašu audzinātājām  un pirmsskolas grupu skolotājām ar šo rīkojumu iepazīstināt  izglītojamo vecākus.