Skolas medicīnas māsa Tamāra Bukovska 

 t.26594588, e-pasts: tamara.bukovska@cesunovads.edu.lv

darba laiks : otrdien, ceturtdien  plkst. 9.00 - 17.00

Logopēde Līga Strazdiņa 

e-pasts: liga.strazdina@cesunovads.edu.lv                                                                                                                                                                     

divas reizes nedēļā otrdien plkst. 8.00-8.40; trešdien plkst.8.00-8.40, plkst.13.25-14.50

Bibliotekāre - Irida Kārkliņa  

e-pasts: irida.karklina@cesunovads.edu.lv

katru dienu plkst.9.00-15.00