Skolas medicīnas māsa - Tamāra Bukovska t.26594588

darba laiks : otrdien, ceturtdien  plkst. 9.00 - 17.00

Logopēde - Līga Strazdiņa (slimības lapa)                                                                                                                                                                                                                         divas reizes nedēļā otrdien plkst. 8.00-8.40; trešdien plkst.8.00-8.40, plkst.13.25-14.50

Bibliotekāre - Irida Kārkliņa                                                                                                                                                                                                                                               katru dienu plkst.9.00-15.00