Mācot citus, mācies arī pats!             

Vīzija

Mūsdienīga, droša, kompetencēs balstīta skola, kurā darbojas radīt spējīgs, saprotošs, uz sadarbību vērsts pedagogs, kam atsaucas mērķtiecīgs, zinātkārs, atbildīgs, pozitīvs izglītojamais un visiem palīdz līdzatbildīgi, sadarbībai atvērti vecāki. 

Misija

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana un personības izaugsmes veicināšana ikvienam izglītojamajam.

Vērtības

SADARBĪBA: savstarpējās sadarbības uzlabošana ir  veids, kā varam panākt mācīšanās rezultātu uzlabošanos. Tā notiek starp izglītojamajiem, pedagogiem, vecākiem, darbiniekiem savstarpēji pozitīvi mijiedarbojoties.

RADOŠUMS: radošums visās jomās - radi, realizē, jautā, eksperimentē, kļūdies, risini, uzlabo, rīkojies, lai varam nokļūt pie jauna rezultāta.

VIDE: videi ir liela nozīme izglītojamā mācību sasniegumu uzlabošanai. Drošā, mūsdienīgā un motivējošā vidē izglītojamais var sasniegt savus labākos rezultātus.


Notikumu kalendārs

 SEPTEMBRIS
 1.septembrī - Zinību diena
 2.septembrī - Sporta diena
 18.septembrī - Olimpiskā diena
 21.septembrī - Koku stādīšanas akcija
23. - 30. septembrim - Eiropas skolu sporta nedēļa
 29.septembrī - Miķeļdienas pasākums 1.-5. kl.
 OKTOBRIS
 1.oktobrī - Literārā stunda Cēsu Centrālājā bibliotēkā (5. - 8.kl.)
 2.oktobrī - Skolotāju dienas pasākums
 Oktobrī - Karjeras nedēļa
 NOVEMBRIS
 Novembrī - Ekoskolas Rīcības dienas
 17.novembrī - Latvijas Republikas proklamēšanas svinīgais pasākums
 DECEMBRIS
 18.decembrī - Ziemassvētku pasākums Vaives tautas namāVeidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .