Mācot citus, mācies arī pats!             

Vīzija

Mūsdienīga un droša, kompetencēs balstīta skola, kurā darbojas radīt spējīgs, saprotošs, uz sadarbību vērsts pedagogs, kam atsaucas mērķtiecīgs, zinātkārs, atbildīgs, pozitīvs izglītojamais un ar visiem sadarbojas līdzatbildīgi, sadarbībai atvērti vecāki. 

Misija

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana un personības izaugsmes veicināšana ikvienam izglītojamajam.

Vērtības

CIEŅA: visu iesaistīto pušu cienīga sadarbība nepieciešamā rezultāta apguvei.

VIDE: drošā, mūsdienīgā, motivējošā vidē izglītojamais sasniedz savus labākos rezultātus. 

DARBA TIKUMS: iesāktā darba uzlabošana un novešana līdz pozitīvam gala rezultātam. 


Notikumu kalendārs

JANVĀRIS
 Atceres brīdis 1991. gada janvāra notikumiem
 Vispasaules rokrakstīšanas diena
 Sniega diena
FEBRUĀRIS
Silto džemperu diena
 MARTS
Projektu dienas - "Zemes un ūdens", "Putni Latvijā"
               APRĪLIS
Ēnu diena
Lieldienas sākumskolā 
 Olimpiskā diena 2022
 Lielā talka
               MAIJS             
 Projektu dienas - "Gaiss", "Mežs"
Vecāku diena 
 Pēdējais zvans 9.klasei
 Sporta diena
 Pēdējā skolas diena