Mācot citus, mācies arī pats!             

Vīzija

Mūsdienīga, droša, kompetencēs balstīta skola, kurā darbojas radīt spējīgs, saprotošs, uz sadarbību vērsts pedagogs, kam atsaucas mērķtiecīgs, zinātkārs, atbildīgs, pozitīvs izglītojamais un visiem palīdz līdzatbildīgi, sadarbībai atvērti vecāki. 

Misija

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana un personības izaugsmes veicināšana ikvienam izglītojamajam.

Vērtības

SADARBĪBA: savstarpējās sadarbības uzlabošana ir  veids, kā varam panākt mācīšanās rezultātu uzlabošanos. Tā notiek starp izglītojamajiem, pedagogiem, vecākiem, darbiniekiem savstarpēji pozitīvi mijiedarbojoties.

RADOŠUMS: radošums visās jomās - radi, realizē, jautā, eksperimentē, kļūdies, risini, uzlabo, rīkojies, lai varam nokļūt pie jauna rezultāta.

VIDE: videi ir liela nozīme izglītojamā mācību sasniegumu uzlabošanai. Drošā, mūsdienīgā un motivējošā vidē izglītojamais var sasniegt savus labākos rezultātus.


Notikumu kalendārs

JANVĀRIS
 29.janvārī - #Mājtracis sniegā
FEBRUĀRIS
 2. februārī - Silto džemeperu diena

 MARTS

APRĪLIS
                                                                                   
 MAIJS .