Mācot citus, mācies arī pats!             

Vīzija

Mūsdienīga, droša, kompetencēs balstīta skola, kurā darbojas radīt spējīgs, saprotošs, uz sadarbību vērsts pedagogs, kam atsaucas mērķtiecīgs, zinātkārs, atbildīgs, pozitīvs izglītojamais un visiem palīdz līdzatbildīgi, sadarbībai atvērti vecāki. 

Misija

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana un personības izaugsmes veicināšana ikvienam izglītojamajam.

Vērtības

SADARBĪBA: savstarpējās sadarbības uzlabošana ir  veids, kā varam panākt mācīšanās rezultātu uzlabošanos. Tā notiek starp izglītojamajiem, pedagogiem, vecākiem, darbiniekiem savstarpēji pozitīvi mijiedarbojoties.

RADOŠUMS: radošums visās jomās - radi, realizē, jautā, eksperimentē, kļūdies, risini, uzlabo, rīkojies, lai varam nokļūt pie jauna rezultāta.

VIDE: videi ir liela nozīme izglītojamā mācību sasniegumu uzlabošanai. Drošā, mūsdienīgā un motivējošā vidē izglītojamais var sasniegt savus labākos rezultātus.


Notikumu kalendārs

JANVĀRIS
 29.janvāris - #Mājtracis sniegā
FEBRUĀRIS
 2. februāris - Silto džemperu diena

 MARTS
21. marts - Starptautiskā Meža diena
22. marts - Pasaules Ūdens diena
27. marts - Zemes stunda
APRĪLIS
1. aprīlis - Lieldienas                                                 
23. aprīlis -  Lielā talka
 MAIJS
 25. - 27. maijam - Projektu nedēļa "Transports"
 28. maijs - Pēdējā skolas diena
 11. jūnijs - 9.kl. izlaidums
   .