Mācot citus, mācies arī pats!             

Vīzija

Mūsdienīga, droša, kompetencēs balstīta skola, kurā darbojas radīt spējīgs, saprotošs, uz sadarbību vērsts pedagogs, kam atsaucas mērķtiecīgs, zinātkārs, atbildīgs, pozitīvs izglītojamais un visiem palīdz līdzatbildīgi, sadarbībai atvērti vecāki. 

Misija

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana un personības izaugsmes veicināšana ikvienam izglītojamajam.

Vērtības

SADARBĪBA: savstarpējās sadarbības uzlabošana ir  veids, kā varam panākt mācīšanās rezultātu uzlabošanos. Tā notiek starp izglītojamajiem, pedagogiem, vecākiem, darbiniekiem savstarpēji pozitīvi mijiedarbojoties.

RADOŠUMS: radošums visās jomās - radi, realizē, jautā, eksperimentē, kļūdies, risini, uzlabo, rīkojies, lai varam nokļūt pie jauna rezultāta.

VIDE: videi ir liela nozīme izglītojamā mācību sasniegumu uzlabošanai. Drošā, mūsdienīgā un motivējošā vidē izglītojamais var sasniegt savus labākos rezultātus.


Notikumu kalendārs

 SEPTEMBRIS
 1.septembrī - Zinību diena
 2.septembrī - Sporta diena
 16. - 22. septembrim - Eiropas mobilitātes nedēļa
 18.septembrī - Olimpiskā diena
 21.septembrī - Koku stādīšanas akcija
23. - 30. septembrim - Eiropas skolu sporta nedēļa
 25. septembris - mācību ekskursija Džimbas viesskolā
 29.septembrī - Rudens mandalas 1.-5. kl.
 OKTOBRIS
 1.oktobrī - Literārā stunda Cēsu Centrālājā bibliotēkā (5. - 8.kl.)
 2.oktobrī - Skolotāju dienas pasākums
 4.oktobrī - Dzīvnieku aizsardzības diena
 6.oktobrī - Rudens kross
 5. - 9.oktobrim - Labo darbu nedēļa
 8.oktobrī - 1. - 5.kl. mācību ekskursija Cecīļu dabas takā.
 16. oktobrī - Pasaules pārtikas diena un putras diena
 26. - 30.oktobrim - Karjeras nedēļa
 26. - 30. oktobrim - Latvijas Veselības sporta nedēļa
 NOVEMBRIS
 2. - 6. novembrim - Ekoskolas Rīcības dienas
 6. novembris - Āra izglītības diena
 17.novembrī - Latvijas Republikas proklamēšanas svinīgais pasākums
 DECEMBRIS
 17.decembrī - Ziemassvētku pasākums  .