Ekopadomes sastāvs:

Vārds, uzvārds

amats/klase

Endžija Džeina Krūmiņa

9.klase

Annija Pērkone

9.klase

Emīlija Pērkone

9.klase

Markuss Luņins

7.klase

Marta Anete Nevečorova

7.klase

Rūta Ozoliņa

6.klase

Emīlija Pētersone

6.klase

Arsenijs Aleksejevs

5.klase

Anna Vintermane

5.klase

Inga Andersone

Direktores p.i.

Andra Kalniņa

Sociālo zinību un vizuālās mākslas pedagogs / Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Dace Zaļaiskalne

Ekoskolas koordinatore/ Ķīmijas, bioloģijas un dabaszinību pedagogs / Dabaszinātņu mācību joma

Inga Bukovska

Sākumskolas pedagogs, mājturības un tehnoloģijas pedagogs / dizaina un tehnoloģijas pedagogs / Audzinātāju darba joma

Dzintra Ceple

Sākumskolas pedagogs, ģeogrāfijas pedagogs, deju kolektīvu vadītāja / Sākumklašu mācību joma

Lība Kaiva Gailīte

Angļu valodas pedagogs / Valodu mācību joma

Mērķis:

1. Veidot un nostiprināt izpratni par dzīvesveida un patēriņa ietekmi uz vidi un veselību.

2. Izveidot kukaiņu dzīvotnes vietas skolas teritorijā.

3. Izveidot garšaugu un tēju mazdārziņu.

4. Organizēt veselīgas ēst gatavošanas meistarklases.

5. Iespēju robežās vadīt mācību stundas skolas āra vidē.

6. Piedalīties Ekoskolu rīkotajās Vides dienās, tā akcentējot izvirzītās aktualitātes prioritātes.

7. Dibināt sadarbību ar citu Ekoskolu.

Videss kodekss

Ja darīsi dabai pāri –

Tā tev dos to pašu.

Ja dosi dabai labu –

Tā tev dos to pašu!


Nemēslo dabu-

Tās ir tavas mājas,

Kurās dzīvo tu

Un citi, ko pazīsti.


Nemet plastmasu zemē –

Met tos atkritumos,

Kuru pēc tam sašķiro

Vai arī tā 100 gadus pūs!


Taupi elektrību!

Un, kad pienāk nakts,

Tu gaismu izslēdz-

Taupi elektrību!


Taupi ūdeni!

Ūdens ir mūsu dzīvība,

Bez ūdens nebūs cilvēces,

Cilvēcē un dzīvībā ir mūsu nākotne.


Taupi ēdienu!

Āfrikā cilvēki cieš badu un slāpes,

Lai neviens no mums

Neuzzin, kas ir bads!


Saviem daraugiem saki tā:

Gaiss ir mūsu dārglieta!

Tāpēc nepiesārņo gaisu-

Izslēdz dzinēju uz laiku!


Dzīvo tīri, veselīgi-

Tas ir dabai labvēlīgi.

Ja šo visu ievērosi-

Skaistu vidi iemantosi.