Izglītības iespējas

·       Smiltenes tehnikums http://www.smiltenestehnikums.lv/macibas/programmas

·       Smiltenes tehnikuma Alsviķu struktūrvienība  http://smiltenestehnikums.lv/index.php/alsvikji

·       Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums  https://www.vtdt.lv/programmas

·       Valmieras tehnikums  https://www.valmierastehnikums.lv/lv/izglitibas-programmas.html

·       Ogres tehnikums http://www.ovt.lv/profesijas

·       Ogres tehnikuma Rankas struktūrvienība http://www.ovt.lv/programmu-istenosanas-vieta-ranka

·       Vairāk par izglītības iespējām http://www.niid.lv/niid_search?qy=&ct=&tg=&v=prov&level_1=4&page=2

·       Izglītības iestādes www.izglitibascelvedis.lv

         Profesionālā pamatizglītība speciālajā izglītībā NIID.LV | Nacionālā izglītības iespēju datubāze

         Visas izglītības iespējas, kas piemērotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām NIID.LV | Nacionālā izglītības iespēju datubāze

         Profesionālās un neformālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

 NIID.LV | Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām