Konsultāciju grafiks 2021./2022.m.g.

 DienasPedagogs  Mācību priekšmetsLaiks 
 PirmdienaDace Zaļaiskalne
Zane Ecētāja

Līga Strazdiņa
Dabaszinības, bioloģija, ķīmija
Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības un vēsture

Sākumskolas priekšmeti
15.10-15.50
15.10.-15.50

15.10-16.50
 Otrdiena Inga Bukovska
Gunta Rudze
Dzintra Ceple
Lība Kaiva Gailīte

Sniedze Lapiņa
 Mājturība un tehnoloģijas / Dizains un tehnoloģijas
Mājturība un tehnoloģijas / Dizains un tehnoloģijas
Ģeogrāfija
Angļu valoda

Sākumskolas priekšmeti
15.10-15.50
15.10-15.50
15.10-15.50
15.10.-15.50

15.10-16.50
 TrešdienaInga Andersone
Inga Čupranova

Inga Bukovska
Informātika / Datorika, Teātra māksla
Latviešu valoda

Sākumskolas priekšmeti
15.10-15.50
15.10-15.50

15.10-16.50
 CeturtdienaSniedze Lapiņa
Jadviga Bražena

Dace Zaļaiskalne
Matemātika, fizika, inženierzinības
Krievu valoda

Sākumskolas priekšmeti
15.10-15.50
15.10-15.50

15.10-16.50
 PiektdienaVita Knāķe
Andra Kalniņa

Lība Kaiva Gailīte
Sports/Sports un veselība
Sociālās zinības, vizuālā māksla

Sākumskolas priekšmeti
 15.10-15.50
15.10-15.50

15.10-16.50