Konsultāciju grafiks 2020./2021.m.g.

 DienasPedagogs  Mācību priekšmetsLaiks 
 PirmdienaMarika Rozīte
Inga Andersone
Inga Bukovska
 Angļu valoda
Informātika / Datorika, teātra māksla
Sākumskolas priekšmeti
 15.10-15.50
15.10-15.50
15.10-16.50
 Otrdiena Inga Bukovska
Zigmunds Eizenbergs
Sarma Puriņa
Dzintra Ceple
 Mājturība un tehnoloģijas / Dizains un tehnoloģijas
Mājturība un tehnoloģijas / Dizains un tehnoloģijas
Mūzika
Sākumskolas priekšmeti
 15.10-15.50
15.10-15.50
15.10-15.50
15.10-16.50
 Trešdiena Dace Zaļaiskalne
Gunta Rozentāle
Andra Kalniņa
Sniedze Lapiņa
Līga Strazdiņa
Dabaszinības, ķīmija, bioloģija, matemātika
Ģeogrāfija
Sociālās zinības, sociālās zinības un vēsture, vizuālā māksla
Matemātika, fizika, inženierzinības
Sākumskolas priekšmeti
15.10-15.50
15.10-15.50
15.10-15.50
15.10-15.50
15.10-16.50
 CeturtdienaIveta Vilciņa
Jadviga Bražena
Dace Zaļaiskalne
Vēsture
Krievu valoda
Sākumskolas priekšmeti
15.10-15.50
15.10-15.50
15.10-16.50
 PiektdienaVita Knāķe
Marika Rozīte
Sports
Sākumskolas priekšmeti
 15.10-15.50
15.10-16.50

 

 .