Pavāre - Līga Lasmanoviča

Pavāra palīgs - Arnita Romanovska

Pirmsskolas pedagoga palīgs - Daira Čača

Apkopēja - Ieva Vintermane

Dārzniece, sētniece - Nataļja Sukure

Internāta nakts auklīte - Aija Bernāte

Internāta nakts auklīte - Dzintra Vāpa

Kurinātājs - Pāvels Vlasovs

Kurinātāja - Sandra Amantova - Krūmiņa

Remontstrādnieks - Andris Krūmiņš

Datorsistēmu tehniķis - Alvīne Muceniece

Apkopēja - Vaira Krūmiņa