Kontakti

Direktores p.i. Inga Andersone t. 26309685 inga.andersone@cesunovads.edu.lv ,  darba laiks: pirmdiena 9.00-17.00, otrdiena 13.00-16.00, trešdiena 9.00 - 17.00, piektdiena 9.00 - 17.00.

Direktores vietniece saimnieciskajā darbā- Guna Muceniece t.29459523 guna.muceniece@cesunovads.edu.lv , darba laiks: pirmdiena 9.30-11.30, otrdiena (pēc nepieciešamības), trešdiena (pēc nepieciešamības), ceturtdiena 9.30-11.30, piektdiena 8.15-10.00.

Skolas tālrunis - 64129502, skolotāju istaba - t.64129511
E-pasts:  ramulu.skola@cesunovads.edu.lv
Adrese: Rāmuļu pamatskola, Rāmuļi, Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136Rekvizīti: 

Cēsu novada pašvaldība

Rāmuļu pamatskola

Reģ. nr.  900000 31048

SEB bankas kods: UNLALV2X

Konts: LV51UNLA0004013130835