Kontakti


Tālrunis:  direktore - t.  26309685,  t.64129502, skolotāju istaba - t.64129511
E-pasts: ramulu_skola@cesis.edu.lv
Adrese: Rāmuļu pamatskola, Rāmuļi, Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136Rekvizīti: 

Cēsu novada pašvaldība

Rāmuļu pamatskola

Reģ. nr.  900000 31048

SEB bankas kods: UNLALV2X

Konts: LV51UNLA0004013130835