STUNDU SARAKSTS 2021./2022.m.g.
  PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
1.klase
09:10-09:50 Matemātika Mūzika
Klases stunda Matemātika 
10:00-10:40 Latviešu valoda Sociālās zinības Dabaszinības Dizains un tehnoloģijas Vizuālā māksla
10:50-11:30 Vizuālā mākslaSports un veselībaLatviešu valoda Latviešu valodaAngļu valoda
11:40-12:20 Latviešu valoda Sports un veselība Angļu valodaMatemātika Dabaszinības
12:40-13:20 Latviešu valoda Matemātika
Mūzika Latviešu valoda
13:25-14:05
14:10-14:50
2. klase
09:10-09:50 Sociālās zinības Mūzika Angļu valoda Klases stunda Matemātika
10:00-10:40 Latviešu valoda Sports un veselība Dabaszinības Vizuālā māksla Dizains un tehnoloģijas
10:50- 11:30 Latviešu valoda Sports un veselība Latviešu valoda Latviešu
valoda
Dizains un tehnoloģijas
11:40- 12:20 Matemātika Sports un veselība Matemātika Matemātika Dabaszinības
12:40- 13:20
Latviešu
valoda
Angļu valoda Mūzika Latviešu valoda
13:25- 14:05
14:10- 14:50
3. klase
09:10- 09:50 Matemātika Latviešu
 valoda
Dabaszinības
Klases stunda Angļu
 valoda
10:00- 10:40 Latviešu valoda Mājturība un tehn. Latviešu valoda Latviešu
 valoda
Dabaszinības
10:50- 11:30 Matemātika SportsAngļu
 valoda
Mūzika Vizuālā māksla
11:40- 12:20 Vizuālā māksla Sports Ētika MūzikaLatviešu valoda
12:40- 13:20 Latviešu valoda
Matemātika Matemātika Sociālās zinības
13:25- 14:0514:10- 14:50
4.klase
09:10- 09:50 Latviešu valoda Dizains un tehnoloģijas Latviešu valoda Klases
stunda

10:00- 10:40 Vizuālā māksla MūzikaLatviešu valodaMūzika Sports un veselība
10:50- 11:30 Latviešu valoda Angļu
 valoda
Sociālās zin. un vēsture Dabaszinības Sports un veselība
11:40- 12:20Matemātika Matemātika Datorika Matemātika Latviešu valoda
12:40- 13:20 Matemātika Sports un veselība Dabaszinības Latviešu valoda Angļu
valoda
13:25- 14:05 Sociālās zin. un vēsture

Matemātika
Krievu
valoda
14:10- 14:50
5. klase
09:10- 09:50 Matemātika Dizains un tehnoloģijas
Matemātika Latviešu valoda
10:00- 10:40 Vizuālā māksla Mūzika Matemātika Mūzika Sports un veselība
10:5 - 11:30 Matemātika Angļu
 valoda
Teātra
māksla
DabaszinībasSports un veselība
11:40- 12:20Sociālās zin. un vēsture Latviešu
valoda
DatorikaKrievu
 valoda
Klases stunda
12:40- 13:20 Literatūra Sports un veselība Dabaszinības Matemātika Angļu
 valoda
13:25- 14:05 Literatūra Latviešu
valoda
Sociālās zin. un vēsture Matemātika Latviešu valoda
14:10- 14:506. klase
09:10- 09:50
Angļu valoda Literatūra Angļu
 valoda

10:00- 10:40 Pasaules vēsture Latviešu
valoda
Literatūra DabaszinībasSports
10:50- 11:30 Informātika Mūzika Dabaszinības Matemātika Sports
11:40- 12:20 Latviešu valoda Vizuālā māksla Latvijas vēsture
Sociālās zinības 
Krievu
 valoda
12:40- 13:20 Sociālās zinībasLatviešu
valoda
Klases stunda Krievu
 valoda
Latviešu valoda
13:25- 14:05 Matemātika Mājturība un tehnoloģijas Matemātika Mūzika Angļu
 valoda
14:10- 14:50
Mājturība un tehnoloģijasMatemātika Matemātika
7. klase
09:10- 09:50 Literatūra Latviešu
valoda
Latvijas un pasaules vēstureSociālās zinības Bioloģija
10:00- 10:40 Matemātika
Inženierzinības Datorika Krievu
valoda
Krievu
valoda

10:50- 11:30Literatūra Dizains un tehnoloģijasTeātra
māksla
Angļu
valoda
Klases stunda
11:40- 12:20DatorikaĢeogrāfija MatemātikaAngļu
valoda
Sports un veselība
12:25- 13:05 Latvijas un pasaules vēsture Angļu
valoda
Sports un veselība Vizuālā māksla
Matemātika
13:25- 14:05 ĢeogrāfijaMūzika Sports un veselība Bioloģija Matemātika
14:10- 14:50

Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda
8. klase
09:10- 09:50 Ķīmija
Dizains un tehnoloģijas Ģeogrāfija Bioloģija
Sociālās zinības
10:00- 10:40 Latviešu valoda Dizains un tehnoloģijas Angļu
valoda
Matemātika Latviešu valoda
10:50- 11:30 Ķīmija Literatūra
MatemātikaKrievu valoda Ģeogrāfija
11:40- 12:20 MatemātikaMūzika Matemātika Matemātika Vizuālā māksla
12:25- 13:05 BioloģijaFizikaLatvijas un pasaules vētureAngļu
 valoda
Sports un veselība
13:25- 14:05 Datorika Fizika Latviešu valodaKrievu valodaSports un veselība
14:10- 14:50 Latvijas un pasaules vēsture Literatūra Sports un veselība Angļu
valoda
Klases stunda
9. klase
09:10- 09:50 Pasaules vēstureFizika Matemātika Krievu
valoda
Krievu valoda
10:00- 10:40 Matemātika Angļu
 valoda
Latvijas vēsture Angļu
valoda
Angļu valoda
10:50- 11:30 Latvijas vēstureMatemātika Literatūra Vizuālā māksla Latviešu valoda
11:40- 12:20 Ķīmija Matemātika Literatūra Bioloģija Latviešu valoda
12:25- 13:05 Fizika Sociālās zinības Sports Ķīmija
Krievu
 valoda
13:25- 14:05Bioloģija Mājturība un tehn. Sports  Matemātika Ģeogrāfija
14:10- 14:50 Latviešu valoda Mājturība un tehn. Ģeogrāfija Mūzika Klases stunda