STUNDU SARAKSTS 2019./2020.m.g.
  PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
1.klase
09:10-09:50 Dabaszinības Latviešu valoda Matemātika Vizuālā māksla Latviešu valoda
10:00-10:40 Latviešu valoda Ētika Latviešu valoda Vizuālā māksla Mūzika
10:50-11:30 Angļu valoda MatemātikaAudzināšana MūzikaSports
11:40-12:20 Matemātika Mājturība un tehn. Latviešu valoda Bibliotekārā st. Sports
12:40-13:20 Sociālās zinības Vācu valoda Dabaszinības Matemātika Pagarinātās d.gr.
13:25-14:05 Tautas dejas Pagarinātās d. gr. Pagarinātās d.gr. Latviešu valoda Pagarinātās d.gr.
14:10-14:50 Sporta pulciņš Pagarinātās d. gr. Pagarinātās d.gr. Ansamblis Pagarinātās d.gr.
2. klase
09:10-09:50 Dabaszinības Sociālās zinības Matemātika Audzināšana Mūzika
10:00-10:40 Matemātika Mājturība un tehn. Vizuālā māksla Bibliotekārā st. Matemātika
10:50- 11:30 Latviešu valoda Latviešu valoda Vizuālā māksla Matemātika Sports
11:40- 12:20 Latviešu valoda Angļu valoda Latviešu valoda Ētika Sports
12:40- 13:20 Pagarinātās d.gr. Vācu valoda Dabaszinības Latviešu valoda Pagarinātās d.gr.
13:25- 14:05 Tautas dejas Pagarinātās d. gr. Pagarinātās d.gr. Latviešu valoda Mūzika
14:10- 14:50 Sporta pulciņš Pagarinātās d. gr. Tautas dejas Ansamblis Pagarinātās d.gr.
3. klase
09:10- 09:50 Latviešu valoda Angļu valoda Angļu valoda Vizuālā māksla Pagarinātās d.gr.
10:00- 10:40 Latviešu valoda Ētika Angļu valoda Vizuālā māksla Mūzika
10:50- 11:30 Matemātika Matemātika Audzināšana Mūzika Sports
11:40- 12:20 Dabaszinības Mājturība un tehn. Dabaszinības Latviešu valodaSports
12:40- 13:20 Sociālās zinības Latviešu valoda Latviešu valoda Bibliotekārā st. Latviešu valoda
13:25- 14:05 Tautas dejas Pagarinātās d.gr. Matemātika Bibliotekārā st. Matemātika
14:10- 14:50 Sporta pulciņš Pagarinātā d. gr. Tautas dejas Ansamblis Pagarinātās d.gr.
4.klase
09:10- 09:50 Latviešu valoda Sociālās zinības Sociālās zinības Audzināšana Mūzika
10:00- 10:40 Angļu valoda Mājturība un tehn. Vizuālā mākslaLatviešu valoda Pagarinātās d.gr.
10:50- 11:30 Bibliotekārā st. Latviešu valoda Vizuālā māksla Matemātika Matemātika
11:40- 12:20 Dabaszinības Sports Dabaszinības Angļu valoda Matemātika
12:40- 13:20 Matemātika Sports Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda
13:25- 14:05 Tautas dejas Pagarinātās d.gr.Matemātika Angļu valoda Mūzika
14:10- 14:50 Sporta pulciņš Pagarinātās d. gr. Tautas dejas Ansamblis Pagarinātās d.gr.
5. klase
09:10- 09:50 Vizuālā māksla Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Lasītprasme
10:00- 10:40 Matemātika Literatūra Informātika Matemātika Fakult. matemātika
10:5 - 11:30 Sociālās zinības Angļu valoda Dabaszinības Angļu valodaMūzika
11:40- 12:20Latviešu valoda SportsLatviešu valoda Mūzika Angļu valoda
12:40- 13:20 Latviešu valoda Sports Literatūra Matemātika Matemātika
13:25- 14:05 Tautas dejas Mājturība un tehn. Sociālās zinības Audzināšana Sporta pulciņš
14:10- 14:50 Dabaszinības  Mājturība un tehn. Tautas dejas Dabaszinības pulciņš Sporta pulciņš
6. klase
09:10- 09:50 Latviešu valoda Matemātika Informātika Dabaszinības Krievu valoda
10:00- 10:40 Vizuālā māksla Angļu valoda Matemātika Latviešu valodaKrievu valoda
10:50- 11:30 Matemātika Pasaules vēsture Latviešu valoda Matemātika Angļu valoda
11:40- 12:20 Sociālās zinības Literatūra SportsSociālās zinībasMatemātika
12:40- 13:20 Latvijas vēstureLatviešu valoda Sports Angļu valoda Audzināšana
13:25- 14:05 Dabaszinības pulciņš Mājturība un tehn. Dabaszinības pulciņš Mūzika Dabaszinības
14:10- 14:50 Tautas dejas/Dabaszinības pulciņš Mājturība un tehn.Tautas dejas Literatūra Mūzika
7. klase
09:10- 09:50 Pasaules vēsture Mājturība un tehn. ĢeogrāfijaKrievu valoda Matemātika
10:00- 10:40 Matemātika Mājturība un tehn. Ģeogrāfija Angļu valoda Audzināšana
10:50- 11:30Bioloģija Literatūra Informātika Bioloģija Matemātika
11:40- 12:20Latvijas vēstureMatemātika SportsLatviešu valoda Mūzika
12:25- 13:05 Angļu valoda Sociālās zinības Sports Literatūra Angļu valoda
13:25- 14:05 Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika Vizuālā māksla Krievu valoda
14:10- 14:50 Tautas dejas Karjera Tautas dejas Matemātika Krievu valoda
8. klase
09:10- 09:50 Matemātika Mājturība un tehn. Latviešu valoda Angļu valoda Bioloģija
10:00- 10:40 Literatūra Mājturība un ten. Literatūra Krievu valoda Audzināšana
10:50- 11:30 Latviešu valoda Sociālās zinības Fizika Latviešu valoda Ķīmija
11:40- 12:20 Angļu valodaPasaules vēsture Matemātika Matemātika Krievu valoda
12:25- 13:05 BioloģijaMatemātikaĢeogrāfijaMūzika Fizika
13:25- 14:05 Latvija vēsture Sports ĢeogrāfijaKrievu valodaAngļu valoda
14:10- 14:50 Tautas dejas/Matemātika Sports Vizuālā māksla Ķīmija Matemātika
9. klase
09:10- 09:50 Angļu valodaLatvijas vēsture Matemātika Matemātika Angļu valoda
10:00- 10:40 Latvijas vēsture Matemātika Bioloģija Fizika Ķīmija
10:50- 11:30 Pasaules vēstureMatemātika Ģeogrāfija Vizuālā māksla Krievu valoda
11:40- 12:20 Sports Mājturība un tehn. Ģeogrāfija Krievu valoda Ķīmija
12:25- 13:05 Sports Mājturība un tehn. Angļu valoda Sociālās zinības Mūzika
13:25- 14:05Fizika Audzināšana Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika
14:10- 14:50 Literatūra Latviešu valoda Literatūra Krievu valoda Bioloģija
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .