STUNDU SARAKSTS 2022./2023.m.g.
  PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
1.klase
09:10-09:50
Latviešu valoda Latviešu valodaLatviešu valoda Klases stunda
10:00-10:40 Dabaszinības Latviešu valoda Angļu valoda Vizuālā māksla Sports un veselība
10:50-11:30 Vizuālā mākslaMatemātikaMatemātika Latviešu valodaSports un veselība
11:40-12:20 Dizains un tehnoloģijas Mūzika Latviešu valodaMatemātika Dabaszinības
12:40-13:20 Sociālās zinības Angļu valoda
Matemātika Mūzika
13:25-14:05
14:15-14:55
2. klase
09:10-09:50 Latviešu valoda Vizuālā māksla Latviešu valoda MatemātikaKlases stunda
10:00-10:40 Matemātika Sports un veselība Dabaszinības Latviešu valoda Latviešu valoda
10:50- 11:30 Matemātika Sports un veselība Angļu valoda Latviešu
valoda
Dizains un tehnoloģijas
11:40- 12:20 Latviešu valoda Angļu valoda Dabaszinības Mūzika
12:40- 13:20 Dizains un tehnoloģijas Mūzika Sports un veselība Sociālās zinības Matemātika
13:25- 14:05
14:15- 14:55
3. klase
09:10- 09:50 Latviešu valoda Mūzika Latviešu valoda Latviešu valoda Klases stunda
10:00- 10:40 Latviešu valoda Sports un veselība
Latviešu valoda Dabaszinības Matemātika
10:50- 11:30 Matemātika Sports un veselība Matemātika Angļu valoda Mūzika
11:40- 12:20 Vizuālā māksla Sociālās zinības Angļu valoda MatemātikaLatviešu valoda
12:40- 13:20 Dabaszinības Vizuālā māksla Sports un veselība Dizains un tehnoloģijas  Dizains un tehnoloģijas
13:25- 14:0514:15- 14:55
4.klase
09:10- 09:50 Latviešu valoda Angļu valoda Sociālās zinības un vēsture Dabaszinības Klases stunda
10:00- 10:40
Latviešu valoda
Datorika Mūzika
10:50- 11:30 Krievu valoda Mūzika Latviešu valoda Matemātika Angļu valoda
11:40- 12:20Latviešu valoda Sports un veselība Matemātika Latviešu valoda Sports un veselība
12:40- 13:20 Sociālās zinības un vēsture Dizains un tehnoloģijas Matemātika Latviešu valoda Sports un veselība
13:25- 14:05 Matemātika
Vizuālā mākslaDabaszinības
Matemātika
14:15- 14:55
5. klase
09:10- 09:50 Matemātika Literatūra  Sociālās zinības un vēsture Vizuālā māksla Klases stunda
10:00- 10:40 Latviešu valoda Latviešu valoda Teātra māksla Literatūra Mūzika
10:5 - 11:30 Dabaszinības Mūzika
Latviešu valodaLatviešu valoda
11:40- 12:20Matemātika Sports un veselība DabaszinībasMatemātika Sports un veselība
12:40- 13:20 Sociālās zinības un vēsture Dizains un tehnoloģijas  Matemātika Angļu valoda  Sports un veselība
13:25- 14:05 Matemātika Matemātika DatorikaKrievu valoda Angļu valoda
14:15- 14:556. klase
09:10- 09:50Krievu valoda Literatūra
Vizuālā mākslaKlases stunda
10:00- 10:40 Matemātika Dizains un tehnoloģijasTeātra māksla LiteratūraAngļu valoda
10:50- 11:30 Dabaszinības Dizains un tehnoloģijas Matemātika Matemātika Sociālās zinības un vēsture
11:40- 12:20 Sociālās zinības un vēsture Sports un veselība Dabaszinības
Angļu valoda 
Sports un veselība
12:25- 13:05 Latviešu valodaLatviešu
valoda
Sociālās zinības un vēsture Latviešu
 valoda
Sports un veselība
13:25- 14:05
MūzikaDatorika Matemātika Latviešu
 valoda
14:15- 14:55
MatemātikaAngļu valoda
Krievu valoda
7. klase
09:10- 09:50 Latviešu valoda Dizains un tehnoloģijas Angļu valodaLiteratūraKlases stunda
10:00- 10:40 Vizuālā māksla Angļu valoda Latvijas un pasaules vēsture Krievu
valoda
Bioloģija
10:50- 11:30Matemātika Matemātika
Krievu
valoda
Ģeogrāfija
11:40- 12:20BioloģijaMatemātika Latvijas un pasaules vēsture
Sociālās zinības Ģeogrāfija
12:25- 13:05 Datorika Sports un veselība Teātra māksla Matemātika
Angļu valoda
13:25- 14:05 DatorikaLatviešu valoda Sports un veselība Matemātika Mūzika
14:15- 14:55 Inženierzinības Literatūra Sports un veselība
Latviešu valoda
8. klase
09:10- 09:50 Bioloģija Fizika Bioloģija Krievu valoda Matemātika
10:00- 10:40 Latvijas un pasaules vēsture Mūzika Ģeogrāfija Angļu valoda Sociālās zinības
10:50- 11:30 Datorika Literatūra
MatemātikaVizuālā māksla Ķīmija
11:40- 12:20 Latviešu valodaLiteratūraĢeogrāfija Krievu valoda Angļu valoda
12:25- 13:05 FizikaSports un veselībaĶīmijaMatemātika Latviešu valoda
13:25- 14:05 Matemātika Dizains un tehnoloģijas Sports un veselībaLatviešu valodaLatvijas un pasaules vēsture
14:15- 14:55 Matemātika Dizains un tehnoloģijas Sports un veselība Klases stunda Angļu valoda
9. klase
09:10- 09:50 Vizuālā mākslaĢeogrāfija Matemātika Angļu valoda
Klases stunda
10:00- 10:40 Datorika Fizika Matemātika Matemātika Latvijas un pasaules vēsture
10:50- 11:30 Latviešu valodaAngļu valoda Latvijas un pasaules vēsture Bioloģija Sociālās zinības
11:40- 12:20 Datorika Dizains un tehnoloģijas Fizika Latviešu valoda Latviešu valoda
12:25- 13:05 Ģeogrāfija Matemātika Angļu valoda Krievu valoda
Bioloģija
13:25- 14:05Literatūra Sports un veselība Matemātika Ķīmija Sports un veselība
14:15- 14:55 Literatūra Sports un veselība Ķīmija Krievu valoda Mūzika