STUNDU SARAKSTS 2020./2021.m.g.
  PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
1.klase
09:10-09:50 Vizuālā māksla Vizuālā māksla MatemātikaDabaszinības Angļu valoda 
10:00-10:40 Latviešu valoda Mūzika Latviešu valoda Matemātika Dizains un tehnoloģijas
10:50-11:30 Mūzika
Angļu valoda Latviešu valodaMatemātika
11:40-12:20 Latviešu valoda Sports un veselība Dabaszinības Latviešu valoda Latviešu valoda
12:40-13:20 Matemātika Sports un veselība Sociālās zinības
Klases stunda
13:25-14:05
14:10-14:50
2. klase
09:10-09:50 Matemātika Ētika Klases stunda Latviešu valoda Matemātika
10:00-10:40 Sociālās zinības Mājturība un tehn. Dabaszinības Latviešu valoda Latviešu valoda
10:50- 11:30 Latviešu valoda Mūzika Matemātika Vizuālā māksla Dabaszinības
11:40- 12:20 Mūzika Sports Latviešu valoda Vizuālā māksla Latviešu valoda
12:40- 13:20
Sports
Matemātika Angļu valoda
13:25- 14:05

Angļu valoda

14:10- 14:50
3. klase
09:10- 09:50 Latviešu valoda Ētika Angļu valoda Matemātika Latviešu valoda
10:00- 10:40 Sociālās zinības Mājturība un tehn. Dabaszinības Matemātika Angļu valoda
10:50- 11:30 Matemātika MūzikaLatviešu valoda Vizuālā māksla Dabaszinības
11:40- 12:20 Mūzika Sports Latviešu valoda Vizuālā mākslaLatviešu valoda
12:40- 13:20 Angļu valoda Sports Matemātika Latviešu valoda Klases stunda
13:25- 14:0514:10- 14:50
4.klase
09:10- 09:50 Vizuālā māksla Dizains un tehnoloģijas Klases stunda Dabaszinības Angļu valoda
10:00- 10:40 Matemātika MūzikaLatviešu valodaSociālās zinības un vēsture Sports un veselība
10:50- 11:30 Mūzika Latviešu valoda Angļu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda
11:40- 12:20Sociālās zin. un vēsture Sports un veselība Dabaszinības Latviešu valoda Datorika
12:40- 13:20 Latviešu valoda  Sports un veselība Matemātika Krievu valoda Matemātika
13:25- 14:05
Matemātika
Matemātika
14:10- 14:50
5. klase
09:10- 09:50 Dabaszinības Sports Angļu valoda Klases stunda Dabaszinības
10:00- 10:40 Mūzika Sports Sociālās zinības Matemātika Angļu valoda
10:5 - 11:30 Latviešu valoda Latviešu valoda Informātika LiteratūraMatemātika
11:40- 12:20Latviešu valoda Mājturība un tehn.Vizuālā māksla Latviešu valoda Latviešu valoda
12:40- 13:20 Angļu valoda Mājturība un tehn. Matemātika Sociālās zinības Literatūra
13:25- 14:05 Matemātika Mūzika Matemātika Matemātika
14:10- 14:506. klase
09:10- 09:50Dabaszinības Sports Matemātika Pasaules vēsture Dabaszinības
10:00- 10:40 Mūzika Sports Sociālās zinības MatemātikaMatemātika
10:50- 11:30 Matemātika Latvijas vēsture Informātika Krievu valoda Latviešu valoda
11:40- 12:20 Angļu valoda Mājturība un tehn. Vizuālā māksla
MatemātikaAngļu valoda
12:40- 13:20 Latviešu valodaMājturība un tehn. Angļu valoda Sociālās zinības  Krievu valoda
13:25- 14:05 Literatūra Mūzika Klases stunda Latviešu valoda Literatūra
14:10- 14:50
Latviešu valoda


7. klase
09:10- 09:50 Angļu valoda Dizains un tehnoloģijas MatemātikaLatvijas un pasaules vēsture Matemātika
10:00- 10:40 Literatūra Matemātika Angļu valoda Literatūra Datorika
10:50- 11:30Matemātika Klases stunda Ģeogrāfija Inženierzinības Krievu valoda
11:40- 12:20Teātra mākslaAngļu valoda ĢeogrāfijaLatvijas un pasaules vēsture Bioloģija
12:25- 13:05 Mūzika Sociālās zinības Sports un veselība Bioloģija
Sports un veselība
13:25- 14:05 Vizuālā māksla Latviešu valoda Datorika Krievu valoda Matemātika
14:10- 14:50
Sports un veselība
Latviešu valoda Latviešu valoda
8. klase
09:10- 09:50 Latviešu valoda Matemātika Vizuālā māksla Krievu valoda Krievu valoda
10:00- 10:40 Ķīmija Mājturība un ten. Matemātika Krievu valoda Matemātika
10:50- 11:30 Sociālās zinības Mājturība un tehn. MatemātikaBioloģija Klases stunda
11:40- 12:20 LiteratūraLiteratūra Angļu valoda Matemātika Sports
12:25- 13:05 FizikaLatviešu valodaĢeogrāfijaLatviešu valoda Bioloģija
13:25- 14:05 Angļu valoda Sports ĢeogrāfijaLatvijas vēstureĶīmija
14:10- 14:50
Mūzika Fizika Pasaules vēsture Angļu valoda
9. klase
09:10- 09:50 MatemātikaLatviešu valoda Ģeogrāfija Matemātika Latviešu valoda
10:00- 10:40 Matemātika Latviešu valoda Ģeogrāfija Latvijas vēsture Literatūra
10:50- 11:30 Angļu valodaAngļu valoda Sociālās zinības Latvijas vēsture Sports
11:40- 12:20 Bioloģija Fizika Matemātika Krievu valoda Krievu valoda
12:25- 13:05 Vizuālā māksla Fizika Ķīmija Pasaules vēsture Matemātika
13:25- 14:05Mūzika Mājturība un tehn. Sports  Ķīmija Angļu valoda
14:10- 14:50 Literatūra Mājturība un tehn. Bioloģija Krievu valoda Klases stunda
      


 .