Rāmuļu pamatskola realizē:

- Pamatizglītības programmu (kods 21011111)
- Pamatizglītības 2. posma (7. - 9. klase) programmu (23011113) 

- Speciālās pamatizglītības programmu izglītotajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811) 

- Pirmsskolas pamatizglītības programmu (kods 01011111)