Skolas padome -

Iveta Ozoliņa (1;5)

Dana Rozenberga (2;4)

Liene Spuģe (3)

Liene Pētersone (6)

Jana Sukure(7)

Māris Krūmiņš (8)

Ilze Bāliņa (9)