Skolas padome -

Dana Rozenberga,

Zane Krūmiņa,

Liene Pētersone,

Jana Sukure,

Māris Krūmiņš,

Ilze Bāliņa,

Ieva Vintermane.