TIEŠSAISTES (ZOOM) STUNDU SARAKSTS

                                                       08.11. - 13.11.


4. klase
PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENACETURTDIENA PIEKTDIENA
09:10- 09:50Latviešu valodaMūzikaLatviešu valoda

10:00- 10:40Vizuālā māksla         

Sports un veselība
10:50- 11:30Latviešu valoda

11:40- 12:20MatemātikaMatemātika


12:40- 13:20Datorika
DabaszinībasLatviešu valoda
13:25- 14:05Soc.zin. un vēstureAngļu valodaMatemātikaKrievu valoda
14:10- 14:50


5. klase
  PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENACETURTDIENA PIEKTDIENA 
09:10- 09:50MatemātikaDizains un tehn.
Matemātika
10:00- 10:40Vizuālā māksla     Mūzika    Matemātika
Sports un veselība
10:50- 11:30
Angļu valoda
Dabaszinības
11:40- 12:20Soc.zin. un vēstureLatviešu valoda
Krievu valodaKlases stunda
12:40- 13:20Datorika13:25- 14:05LiteratūraLatviešu valoda


14:10- 14:50
6. klase
  PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENACETURTDIENA PIEKTDIENA 
09:10- 09:50Angļu valodaLiteratūra
10:00- 10:40Pasaules/Latvijas vēsture
Latviešu valoda  
10:50- 11:30InformātikaMūzikaDabaszinībasMatemātikaSports
11:40- 12:20Latviešu valodaSoc.zin./Viz.m.
12:40- 13:20
Klases stundaKrievu valoda
13:25- 14:05MatemātikaMājturība un tehn. Matemātika
14:10- 14:50

7. klase
  PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENACETURTDIENA PIEKTDIENA 
09:10- 09:50LiteratūraLatviešu valodaSociālās zinības
10:00- 10:40MatemātikaInženierzinībasKrievu valoda
10:50- 11:30
Dizains un tehn.Angļu valodaKlases stunda
11:40- 12:20Datorika
Matemātika
Sports un veselība
12:40- 13:20Latvijas un pasaules vēstureAngļu valodaVizuālā māksla
13:25- 14:05ĢeogrāfijaMūzikaBioloģijaMatemātika
14:10- 14:50

Latviešu valoda8. klase
  PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENACETURTDIENA PIEKTDIENA 
09:10- 09:50ĶīmijaĢeogrāfijaSociālās zinības 
10:00- 10:40Latviešu valodaDizains un tehn.Matemātika
10:50- 11:30
LiteratūraMatemātikaKrievu valoda
11:40- 12:20MatemātikaMūzika

Vizuālā māksla
12:40- 13:20BioloģijaFizikaAngļu valodaSports un veselība
13:25- 14:05DatorikaLatviešu valodaKlases stunda
14:10- 14:50Latvijas un pasaules vēsture

Angļu valoda


9. klase
  PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENACETURTDIENA PIEKTDIENA 
09:10- 09:50Pasaules vēstureMatemātikaKrievu valoda
10:00- 10:40Matemātika Angļu valoda 
Angļu valoda
10:50- 11:30Latvijas vēstureMatemātikaLiteratūraVizuālā māklsa/Klases stunda
11:40- 12:20Ķīmija
Latviešu valodaBioloģija
12:40- 13:20FizikaSociālās  zinībasSports
13:25- 14:05
Mājturības un tehn. 14:10- 14:50Latviešu valodaMūzikaĢeogrāfijaKrievu valoda