DIENAS RITMS PIRMSSKOLAS GRUPĀ
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17.septembra noteikumiem
Nr. 890 "Higiēnas prasības izglītība iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas".

Laiks Bērnu organizācija
7.00-8.20 Bērnu sagaidīšana, rotaļas, patstāvīgais darbs, sarunas ar vecākiem
8.20-8.40 Kustību aktivitātes, higiēnas procedūras
8.40-9.10 Brokastis
9.10-11.00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – rotaļas, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, atbilstoši grupas nodarbību sarakstam
11.00-12.00 Pastaiga, vērojumi, eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana, sporta aktivitātes, pamatkustību nostiprināšana
12.00-12.40 Pusdienas
12.40-14.40 Gatavošanās dienas atpūtai, higiēnas procedūras, bērnu atpūta
14.40-15.10 Celšanās, higiēnas procedūras
15.10-16.00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – rotaļas, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, atbilstoši grupas nodarbību sarakstam
16.00-16.30 Launags
16.30-19.00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – pastaiga, rotaļas, spēles, individuālais darbs vai citas mācību darba organizācijas formas, atbilstoši grupas nodarbību sarakstam, sarunas ar vecākiem


Mācību procesa plānojums  2019./2020. mācību gadam

Izveidots saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumiem Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmskolas izglītības vadlīnijām”, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.779 „Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju”  un pamatojoties uz vispārējās izglītības programmām (programmas kods 01011111).

 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  Sociālā un pilsoniskā joma  
9.10-9.50 Ritmika   Tehnoloģijas      
15.10-15.50 Veselības un fiziskās aktivitātes
9.10-10.50 Veselības un fiziskās aktivitātes   Valoda  Valoda  
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā
9.10-10.50 Mūzika/ Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā  
Dabaszinātnes      
15.10-15.50; 16.20-17.00 Veselības un fiziskās aktivitātes
9.10-9.50 Veselības un fiziskās aktivitātes  
Matemātikas    
15.10-15.50; 16.20-17.00 Mūzika/ Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .