Konsultāciju grafiks 2023./2024.m.g.

DienasPedagogsMācību priekšmetsLaiks
PirmdienaAndra Kalniņa
Līga Strazdiņa
Sanita Vilciņa

Dzintra Ceple
Matemātika, vizuālā māksla, sociālās zinības
Latviešu valoda, literatūra, dizains un tehnoloģijas
Latviešu valoda

Sākumskolas priekšmeti, vizuālā māksla
15.10-15.50
15.10-15.50
15.10-15.50

15.10-16.50
OtrdienaJānis Mičulis
Vita Knāķe
Lība Kaiva Gailīte
Lāsma Tauriņa
Sniedze Lapiņa
Vita Dūra - Klieče

Inga Bukovska
Dizains un tehnoloģijas
Sports un veselība
Angļu valoda
Mūzika
Matemātika, fizika, inženierzinības
Latviešu valoda, matemātika, teātra māksla

Sākumskolas priekšmeti
15.10-15.50
15.10-15.50
15.10-15.50
15.10-15.50
15.10-15.50
15.10-15.50

15.10-16.50
TrešdienaInga Bukovska
Dzintra Ceple

Lība Kaiva Gailīte
Latviešu valoda, matemātika, dizains un tehnoloģijas, datorika
Latviešu valoda, matemātika, ģeogrāfija

Sākumskolas priekšmeti
15.10-15.50
15.10-15.50

15.10-16.50
CeturtdienaInga Andersone
Dace Zaļaiskalne
Zane Strazde

Andra Kalniņa
Datorika
Dabaszinības, bioloģija, ķīmija, matemātika
Latvijas un pasaules vēsture, krievu valoda, sociālās zinības un vēsture

Sākumskolas priekšmeti
15.10-15.50
15.10-15.50
15.10-15.50

15.10-16.50
PiektdienaDace ZaļaiskalneSākumskolas priekšmeti15.10-16.50