Rāmuļu pamatskolas Vides kodekss

1.  Saudzē apkārtējo dabu!

2.  Nepiesārņo vidi un neļauj to darīt citiem!

3.  Samazini aiz sevis atstāto atkritumu daudzumu!

4.  Šķiro atkritumus!

5.  Vāc makulatūru, pet pudeles un izlietotās baterijas!

6.  Nededzini sadzīves atkritumus!

7.  Piedalies apkārtnes sakopšanas talkās!

8.  Palīdzi labiekārtot Rāmuļu pamatskolas apkārtni!

9.  Iesaisties konkursos un akcijās par vides tēmu!

10. Iesaisti savus vecākus, ģimenes  locekļus un draugus Ekoskolas aktivitātēs!

11. Informē sabiedrību par vides aktivitātēm skolā!