Rāmuļu pamatskolas internāta darbības reglaments

 Internāta pedagogs  - Vita Knāķe  
 Internāta pedagogs - Andra Kalniņa  
 Internāta nakts auklīte - Aija Bernāte 
 Internāta nakts auklīte - Dzintra Vāpa