Rāmuļu pamatskola
 
ERASMUS+ PROJEKTSErasmus+ programmas sniedz sadarbības iespējas dažāda veida organizācijām, lai ieviestu inovatīvas metodes izglītībā un mācībās. Stratēģisko partnerību ietvaros īstenotie projekti paaugstinās izglītības kvalitāti, modernizēs organizācijas un veicinās sociālās inovācijas.

2014. gada sākumā mūsu skola kopā ar Polijas, Lielbritānijas, Spānijas, Slovēnijas, Kipras un Rumānijas skolām izveidoja Erasmus+ programmas projektu  „European Child - Healthy Body, Clever Mind”  (Eiropas bērns - vesels ķermenis, gudrs prāts), kurš tika apstirpināts.

Projekta mērķis ir veselības veicināšana izglītības iestādēs un padziļināta valodu apguve, sākot no pirmsskolas vecuma.

Jaunākās aktivitātes var aplūkot projekta mājaslapā: http://european-child.eu/ un blogā: http://europeanchild.blogspot.com/COMENIUS PROJEKTS


Rāmuļu pamatskolas projekts "Once upon a time in Europe"!Sensenos laikos stāstu stāstīšana bija veids kā savest cilvēkus kopā, izveidot un stiprināt kopienu.
   
Mūsu sadarbības laikā tika pētītas visu valstu, kas piedalījās projektā gan vietējās, gan nacionālās leģendas. Šis projekts sniedza mums labāku izpratni par mūsu kultūrām un tradīcijām.

Sazinoties par paveikto darbu un apmeklējot mūsu partnerus, mēs iemācījāmies un uzzinājām par citu kultūru bagātību un to mantojumu. Mēs strādājām arī pie klasiskajām pasakām un meklējām morālās vērtības tajās, un redzējām kā tradicionālie stāsti dzīvo mūsdienās un atspoguļo mūsu laikus un sabiedrību. Veicinājām lasīšanu un radošu rakstīšanu gan dzimtajā valodā, gan svešvalodās – skolēni rakstīja stāstus, komiksus, vēstules, e-pastus un pastkartes. Skolēni apmeklēja vietas, kas saistās ar leģendām: muzejus, izstādes un teātra izrādes. Mēs uzņēmām arī filmas, izrādes un veidojām izstādes.

Strādājot ar leģendām un pasākām, mēs darbojāmies arī vēstures, literatūras, ģeogrāfijas, mūzikas, mākslas un citos priekšmetos.

Aktivitāšu daudzveidība deva iespēju iesaistīties visiem skolēniem, skolotājiem un arī vecākiem kā arī vietējai sabiedrībai.

Mēs izveidojām ne tikai daudz interesantu produktu un materiālu (blogs, kalendārs, spēles), bet arī nelielu kopienu no 6 Eiropas skolām, kas padarīja projektu lielisku un veiksmīgu. Tas beidzās ar laimīgām beigām, kas ir tik ļoti raksturīgs pasakām.

Mūsu partneri bija no Polijas, Slovēnijas, Nīderlandes, Spānijas un Portugāles.

Projekta blogs: http://onceineurope.blogspot.com/
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv