Rāmuļu pamatskola
 
Interešu izglītība

Deju kolektīvs "Madara"

Ansamblis "Purenīte"

Rokdarbu pulciņš

Sporta pulciņš

Vācu valoda

Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv