Rāmuļu pamatskola
 
Nodarbību saraksts

DSt.
 7. klase
   8. klase
   9. klase
  
   Stunda Skolotājs  StundaSkolotājs
  Stunda Skolotājs 
 P 1. MatemātikaS. Lapiņa Latviešu val. I.Krastiņa Krievu val.E.Cibankova 
  2. Latviešu val.
I.Veisa Krievu val.
E.Cibankova Vizuālā m.A.Kalniņa 
  3. Krievu val.
E. Cibankova Angļu val.M.Rozīte Latviešu val.I.Krastiņa 
  4. Matemātika
S. Lapiņa BioloģijaD.Zaļaiskalne LiteratūraI.Krastiņa 
  5. Angļu val.
M.Rozīte MatemātikaS.Lapiņa BioloģijaD.Zaļaiskalne 
  6. Krievu val.
E.Cibankova LiteratūraI.Krastiņa MatemātikaS.Lapiņa 
  7. Dejošana Dz. Ceple
  DejošanaDz. Ceple
  DejošanaDz. Ceple 
           
 O 1.Latviešu val.
 I.Veisa  ĢeogrāfijaL.Rozenberga Latviešu val.I.Krastiņa 
  2.LiteratūraI.Veisa ĢeogrāfijaL.Rozenberga LiteratūraI.Krastiņa 
  3. SportsV.Knāķe Latviešu val.I.Krastiņa ĢeogrāfijaL.Rozenberga 
  4. ĢeogrāfijaL.Rozenberga Angļu val.M.Rozīte Mājt.un tehn.Z.Eizenbergs/S.Vilciņa 
  5. Ģeogrāfija
L.Rozenberga Latviešu val.I. Krastiņa
 Mājt.un tehn.Z.Eizenbergs/S.Vilciņa 
  6.Mājt.un tehn.Z.Eizenbergs/S.Vilciņa SportsV.Knāķe Angļu val.M.Rozīte 
  7.Mājt.un tehn.Z.Eizenbergs/S.Vilciņa Vizuālā m.A.Kalniņa Sports V.Knāķe 
           
 T 1. MatemātikaS.Lapiņa Krievu val.E.Cibankova Latviešu val.I.Krastiņa 
  2.MatemātikaS.Lapiņa Krievu val.E.Cibankova Sociālās zin.I.Vilciņa 
  3.Angļu val.M.Rozīte FizikaS.Lapiņa Krievu val.E.Cibankova 
  4.Krievu val.E.Cibankovska Mājt.un tehn.Z.Eizenbergs/S.Vilciņa MatemātikaS.Lapiņa 
  5.BioloģijaD.Zaļaiskalne Mājt.un tehn.Z.Eizenbergs/S.Vilciņa Krievu val.E.Cibankova 
  6.Pas.vēstureI.Vilciņa MatemātikaS.Lapiņa Angļu val.M.Rozīte 
  7. Lasītprasme I.Veisa ĶīmijaD.Zaļaiskalne Latv.vēstureI. Vilciņa 
           
C
 1.Angļu val.M.Rozīte Sociālās zin.A.Kalniņa FizikaS.Lapiņa 
  2.Latviešu val.I.Veisa BioloģijaD. Zaļaiskalne Angļu val.M.Rozīte 
  3.InformātikaL.Vaičūna Mūzika A.Ērmane MatemātikaS.Lapiņa 
  4.AudzināšanaA.Kalniņa MatemātikaS.Lapiņa ĶīmijaD.Zaļaiskalne 
  5.Vizuālā mA. Kalniņa ĶimijaD.Zaļaiskalne MatemātikaS.Lapiņa 
  6. Sociālās zin. A.Kalniņa LiteratūraI.Krastiņa MatemātikaS.Lapiņa 
  7. DejošanaDz. Ceple
 DejošanaDz. Ceple
  DejošanaDz.Ceple
 
           
 P. 0. 
        
  1.KarjeraI.Andersone Pas. vēstureI.Vilciņa  FizikaS.Lapiņa 
  2.MūzikaA.Ērmane SportsV.Knāķe Latv.vēstureI.Vilciņa 
  3.MatemātikaS.Lapiņa Latv.vēstureI.Vilciņa  MūzikaA.Ērmane 
  4.BioloģijaD.Zaļaiskalne Angļu val.M.Rozīte  Pas.vēsture
I.Vilciņa

 
  5. SportsV.Knāķe MatemātikaS.Lapiņa  Ķīmija
D.Zaļaiskalne 
 
  6. Latviešu val.I.Veisa MatemātikaS.Lapiņa BioloģijaD.Zaļaiskalne 
  7.Latv. vēstureI.Vilciņa FizikaS.Lapiņa SportsV.Knāķe 
           
D
 St. 4. klase   5. klase   6. klase  
   Stunda
 Skolotājs  Stunda
 Skolotājs  Stunda
 Skolotājs 
 P 1.
 Vizuālā m.
A.Kalniņa Angļu val.
M. Rozīte
 Latviešu val.I.Veisa 
  2.MatemātikaL.Vaičūna Angļu val.M.Rozīte AudzināšanaS.Lapiņa 
  3.Latviešu val.L. Vaičūna MatemātikaD.Zaļaiskalne MatemātikaS.Lapiņa 
  4.Angļu.val.M.Rozīte InformātikaL.Vaičūna Krievu val.E.Cibankova 
  5.Skatuves runa L. Vaičūna
  Tautas dejasDz.Ceple Krievu val.E. Cibankova
 
  6. Dejošana Dz.Ceple  MatemātikaD. Zaļaiskalne  Lasītprasme I. Veisa 
  7.Viz.m.pulc. A.Kalniņa
   
  Dejošana Dz. Ceple
 
           
 O 1.Matemātika L.Vaičūna  Vizuālā m.
A.Kalniņa Angļu val.M.Rozīte 
  2.SportsV.Knāķe  Angļu val. M. Rozīte Sociālās zin.A.Kalniņa 
  3.Latviešu val.L.Vaičūna Latviešu val.I.Veisa Vizuālā m.A.Kalniņa 
  4.Vizuālā m.A.Kalniņa SportsV.Knāķe SportsV.Knāķe 
  5.MatemātikaL.Vaičūna Sociālās zin.A.Kalniņa Latviešu val.I.Veisa 
  6.Sociālās zin.A.Kalniņa Lasītprasmes nod.I.Veisa    
  7.Bibliotekārā st.V.Krūmiņa      
 
         
  
 T 1.Latviešu val.L.Vaičūna Mājt. un tehn.Z.Eizenbergs/S.Vilciņa Mājt.un tehn.Z.Eizenbergs/S.Vilciņa 
  2.MatemātikaL.Vaičūna Mājt.un tehn.Z.Eizenbergs/S.Vilciņa Mājt.un tehn.Z.Eizenbergs/S.Vilciņa 
  3.AudzināšanaL.Vaičūna Latviešu val. I.Veisa Pas. vēstureI.Vilciņa 
  4.Latviešu val.
L.Vaičūna Literatūra I.Veisa Latv.vēstureI.Vilciņa 
  5.Sporta pulc.V.Knāķe  Angļu val.M.Rozīte  MatemātikaS.Lapiņa 
  6.Pagarinātā gr.V. Knāķe
  Matemātika D.Zaļaiskalne Krievu val.E.Cibankova 
  7.Pagarinātā gr.L.Vaičūna  Sporta pulc. V.Knāķe MatemātikaS.Lapiņa 
           
 C 1.MatemātikaL.Vaičūna DabaszinībasD.Zaļaiskalne  LiteratūraI.Veisa 
  2.Mājt.un tehn.L.Vaičūna MūzikaA.Ērmane MatemātikaS.Lapiņa 
  3.Angļu val.M.Rozīte MatemātikaD.Zaļaiskalne Latviešu val.I.Veisa 
  4.Latviešu val.L.Vaičūna Latviešu val.I.Veisa Angļu val.M.Rozīte 
  5.Vācu val.M.Rozīte DejošanaDz.Ceple InformātikaL.Vaičūna 
  6. DejošanaDz.Ceple
    DabaszzinībasD.Zaļaiskalne 
  7.Vizuālās m.A. Kalniņa  
  Dejošana Dz. Ceple
 
           
 P 1.Angļu val.M.Rozīte DabaszinībasD.Zaļaiskalne LiteratūraI.Veisa 
  2.DabaszinībasD.Zaļaiskalne LiteratūraI.Veisa Matemātika
S.Lapiņa 
  3.SportsV.Knāķe MatemātikaD.Zaļaiskalne Latviešu val.I.Veisa 
  4.MūzikaA.Ērmane SportsV.Knāķe SportsV.Knāķe 
  5.Pagarinātā gr.I.Vilciņa Angļu val.M.Rozīte MūzikaA.Ērmane 
  6.Pagarinātā gr.L.Strazdiņa  Ansamblis A.Ērmane  Angļu val.M. Rozīte 
  7.AnsamblisA.Ērmane  
 
  Dabaszinības
 D.Zaļaiskalne
 
           
 D St. 1. klase
   2. klase
   3. klase
  
   Stunda Skolotājs  Stunda Skolotājs  Stunda Skolotājs 
 P 1.AudzināšanaDz. Ceple
 AudzināšanaL. Strazdiņa
 AudzināšanaDz.Ceple 
  2.Latv. val.
Dz.Ceple MatemātikaL.Strazdiņa Latv. val.Dz.Ceple 
  3.Latv. val.
Dz. Ceple
 Latviešu val.L.Strazdiņa Angļu val.
M. Rozīte
 
  4.MatemātikaL. Strazdiņa
 MatemātikaL. Strazdiņa
 MatemātikaDz.Ceple 
  5.Vizuālā m.
A.Kalniņa  Bibliot.stunda
V. Krūmiņa
 Vizuālā m.
A. Kalniņa
 
  6.DejošanaDz.Ceple  Dejošana Dz.Ceple
 Dejošana Dz.Ceple
 
  7.Viz.m.pulc.A. Kalniņa
  Viz.m.pulc.A.Kalniņa Viz.m.pulc.
A. Kalniņa
 
           
 O 1.ĒtikaDz. Ceple
 ĒtikaL. Strazdiņa
 MatemātikaDz.Ceple 
  2.MatemātikaL. Strazdiņa
 MatemātikaL. Strazdiņa
 SportsV. Knāķe
 
  3.MatemātikaL. Strazdiņa
 Vizuālā m.
A. Kalniņa
 Latv. val.
Dz.Ceple 
  4.Sociālās zin.
A. Kalniņa
 Latv. val.
L. Strazdiņa
 LogopēdijaL. Strazdiņa
 
  5.Pagarinātā gr.
L. Strazdiņa
 Mājtur. un tehn.
A. Kalniņa
 Pagarinātā gr.
L. Vaičūna
 
  6.Pagarinātā gr. L.Strazdiņa Pagarinātā gr.L.Strazdiņa Sporta pulc.
V. Knāķe
 
  7.Skatuves runa
 L. Vaičūna
 Skatuves runa
L. Vaičūna
 Sporta pulc.
V. Knāķe
 
           
 T 1.Angļu val.M.Rozīte MatemātikaL.Strazdiņa Angļu val.M.Rozīte 
  2.SportsV. Knāķe ĒtikaL.Strazdiņa SportsV.Knāķe 
  3.SportsV.Knāķe Latviešu val.L.Strazdiņa SportsV.Knāķe 
  4.DabaszinībasD.Zaļaiskalne Vācu val.M.Rozīte DabaszinībasD.Zaļaiskalne 
  5.MatemātikaL.Strazdiņa Sporta pulc.V.Knāķe Skatuves runaL. Vaičūna 
  6.Skatuves runaL.Vaičūna Skatuves runaL.Vaičūna Pagarinātā gr.V.Knāķe 
  7.Pagarinātā gr. L. Strazdiņa
 Pagarinātā gr.L.Vaičūna Pagarinātā gr.L.Strazdiņa 
           
 C 1.Latviešu val.Dz.Ceple Latviešu val.L.Strazdiņa Latv. val.Dz.Ceple 
  2.Vizuālā mākslaA.Kalniņa MatemātikaL.Strazdiņa Vizuālā m.A. Kalniņa 
  3.Vizuālā mākslaA. Kalniņa DabaszinībasD. Zaļaiskalne
 Vizuālā m.A.Kalniņa 
  4. Matemātika
L. Strazdiņa AnsamblisA. Ērmane MatemātikaDz.Ceple 
  5. Mūzika
A.Ērmane Bibliotēkas st.V.Krūmiņa MūzikaA.Ērmane 
  6.DejošanaDz.Ceple DejošanaDz.Ceple Dejošana Dz.Ceple
 
  7.AnsamblisA.Ērmane Vizuālās m. pulc.A.Kalniņa AnsamblisA. Ērmane 
         
  
 P 1.Mājt.un tehn.Dz.Ceple  MatemātikaL.Strazdiņa Mājt.un tehn.Dz.Ceple 
  2.MatemātikaL.Strazdiņa  Angļu val.
M.Rozīte MatemātikaDz.Ceple 
  3.Latviešu val.Dz.Ceple SportsV.Knāķe Angļu val.M. Rozīte 
  4.Pagarinātā gr.I.Andersone MūzikaA.Ērmane Latviešu val.Dz.Ceple 
  5.Pagarinātā gr.I.Vilciņa Latviešu val.L.Strazdiņa Latv. val.Dz.Ceple 
  6.Sporta pulc.V.Knāķe Pagarinātā gr.L.Strazdiņa Sporta pulc.V.Knāķe 
  7.Pagarinātā gr.Dz.Ceple Pagarinātā gr.Dz.Ceple Pagarinātā gr.
Dz.Ceple 
           

Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv