Rāmuļu pamatskola
 
Nodarbību saraksts

DSt.
 7. klase
   8. klase
   9. klase
  
   Stunda Skolotājs  StundaSkolotājs
  Stunda Skolotājs 
 P 1. MatemātikaS. Lapiņa Krievu val.R. Krūmiņa
 Angļu val.M. Rozīte
 
  2. Angļu val.
M. Rozīte
 Fizika
S. Lapiņa
 Krievu val.
R. Krūmiņa
 
  3. Krievu val.
R. Krūmiņa
 BioloģijaD. Zaļaikalne
 Vizuālā m.
A. Kalniņa
 
  4. Krievu val.
R. Krūmiņa
 Angļu val.
M. Rozīte
 Latviešu val.
I.Veisa 
  5. Latviešu val.
I. Veisa
 MatemātikaS.Lapiņa BioloģijaD.Zaļaiskalne 
  6.Audzināšana
A. Klaniņa
 Latviešu val.
I.Andersone MatemātikaS.Lapiņa 
  7. Dejošana Dz. Ceple
  DejošanaDz. Ceple
  DejošanaDz. Ceple 
           
 O 1.Informātika
L. Vaičūna
 Ķīmija
D. Zaļaiskalne
 Ģeogrāfija
L. Rozenberga
 
  2.Sociālās zin.
A. Kalniņa
 ĢeogrāfijaL.Rozenberga SportsV. Knāķe
 
  3. SportsV.Knāķe ĢeogrāfijaL. Rozenberga
 Angļu val.
M. Rozīte
 
  4. ĢeogrāfijaL.Rozenberga Angļu val.M.Rozīte Mājt.un tehn.Z.Eizenbergs/S.Vilciņa 
  5. Ģeogrāfija
L.Rozenberga SportsV. Knāķe
 Mājt.un tehn.Z.Eizenbergs/S.Vilciņa 
  6.Vizuālā m.
A. Kalniņa
 Mājt. un tehn.
Z.Eizenbergs/S.Vilciņa
 Latviešu val.
I. Veisa
 
  7.Sporta pulc.
V. Knāķe
 Mājt. un tehn.
Z.Eizenbergs/S.Vilciņa
 LiteratūraI. Veisa
 
  8.    Audzināšana V. Knāķe
    
           
 T 1.KarjeraI. Andersone
 Krievu val.R. Krūmiņa
 MatemātikaS. Lapiņa
 
  2.MatemātikaS.Lapiņa Latviešu val.I. Andersone
 Krievu val.
R. Krūmiņa
 
  3.Latv. vēsture
I. Vilciņa
 Krievu val.
R. Krūmiņa
 FizikaS. Lapiņa
 
  4.Krievu val.R. Krūmiņa
 Latv. vēsture
I. Vilciņa MatemātikaS.Lapiņa 
  5.Mājt. un tehn.
Z.Eizenbergs/S.Vilciņa
 MatemātikaS. Lapiņa
 Latv. vēsture
I. Vilciņa
 
  6.Mājt. un tehn.
Z.Eizenbergs/S.Vilciņa Vizuālā m.
A. Kalniņa
 ĶīmijaD. Zaļaiskalne
 
  7.Angļu val.
M. Rozīte
 LiteratūraI. Andersone
 Krievu val.
R. Krūmiņa
 
 
         
 
  0.       Audzināšana D. Zaļaiskalne
 
C
 1.BioloģijaD. Zaļaikalne
 MatemātikaS. Lapiņa
 Angļu val.
M. Rozīte
 
  2.Latviešu val.I.Veisa Angļu val.
M. Rozīte
 MatemātikaS. Lapiņa
 
  3.LiteratūraI. Veisa
 Mūzika A.Ērmane ĶīmijaD. Zaļaiskalne
 
  4.MatemātikaS. Lapiņa
 Sociālās zin.
A. Kalniņa
 Latviešu val.
I. Veisa
 
  5.MūzikaA. Ērmane
 ĶīmijaD.Zaļaiskalne FizikaS.Lapiņa 
  6.MatemātikaS. Lapiņa
 BioloģijaD. Zaļaiskalne
 MūzikaA. Ērmane
 
  7. DejošanaDz. Ceple
 DejošanaDz. Ceple
  DejošanaDz.Ceple
 
           
 P. 0. 
        
  1.MatemātikaS. Lapiņa
 Latviešu val.
I.Andersone Pas. vēsture
I. Vilciņa
 
  2.Latviešu val.
I. Veisa
 MatemātikaS. Lapiņa
 BioloģijaD. Zaļaikalne
 
  3.SportsV. Knāķe
 LiteratūraI.Andersone LiteratūraI. Veisa
 
  4.Angļu val.
M. Rozīte
 FizikaS. Lapiņa
 Latv.vēsture
I.Vilciņa

 
  5.LiteratūraI. Veisa
 Pas. vēsture
I. Vilciņa
 Sports
V. Knāķe
 
  6.BioloģijaD. Zaļaiskalne
 MatemātikaS.Lapiņa Soc. zinības
I. Vilciņa
 
  7.Pas. vēstureI.Vilciņa SportsV. Knāķe
 MatemātikaS. Lapiņa
 
           
D
 St. 4. klase   5. klase   6. klase  
   Stunda
 Skolotājs  Stunda
 Skolotājs  Stunda
 Skolotājs 
 P 1.
Latviešu val.
L. Vaičūna
 Latviešu val.
I. Veisa
 Vizuālā m.
A. Kalniņa
 
  2.MatemātikaL. Vaičūna Vizuālā m.
A. Kalniņa
 Latviešu val.
I. Veisa
 
  3.AudzināšanaL. Vaičūna LiteratūraI. Veisa
 MatemātikaS.Lapiņa 
  4.Sociālās zin.
A. Kalniņa
 MatemātikaD. Zaļaiskalne
 AudzināšanaS. Lapiņa
 
  5.Vācu val.
M. Rozīte
 Tautas dejasDz.Ceple Krievu val.R. Krūmiņa
 
  6.DejošanaDz.Ceple MatemātikaD. Zaļaiskalne Krievu val.
R. Krūmiņa
 
  7.Pag.dienas gr.
L. Strazdiņa
 Vides pulc.
D. Zaļaiskalne
  Dejošana Dz. Ceple
 
           
 O 1.Angļu val.
M. Rozīte
 Latviešu val.
A.Kalniņa Sociālās zin.
A. Kalniņa
 
  2.Latviešu val.
L. Vaičūna
 Angļu val. M. Rozīte Latviešu val.
I. Veisa
 
  3.Vizuālā m.
A. Kalniņa
 InformātikaI.Veisa LiteratūraI. Veisa
 
  4.MatemātikaL. Vaičūna
 SportsV.Knāķe SportsV.Knāķe 
  5.Pag.dienas gr.
L. Strazdiņa
 AudzināšanaA.Kalniņa InformātikaL. Vaičūna
 
  6.Pag.dienas gr.
L. Vaičūna
 Sporta pulc.
V. Knāķe
 Sporta pulc.
 V. Knāķe
 
  7.Pag. dienas gr.
Dz. Ceple
 Vides pulc.
A. Kalniņa
 Sporta pulc.
 V. Knāķe
 
         
  
 T 1.Latviešu val.L.Vaičūna Mājt. un tehn.Z.Eizenbergs/S.Vilciņa Mājt.un tehn.Z.Eizenbergs/S.Vilciņa 
  2.SportsV. Knāķe
 Mājt.un tehn.Z.Eizenbergs/S.Vilciņa Mājt.un tehn.Z.Eizenbergs/S.Vilciņa 
  3.MatemātikaL.Vaičūna Latviešu val. I.Veisa Angļu val.
M. Rozīte
 
  4.Latviešu val.
L.Vaičūna Angļu val.
M. Rozīte
 Latviešu val.
I.Veisa 
  5.Angļu val.
V.Knāķe MatemātikaD. Zaļaiskalne
 Krievu val.
R. Krūmiņa
 
  6.Sporta pulc.
V. Knāķe
 Lasītprasmes n.
I. Veisa
 Latv. vēstureI. Vilciņa
 
  7.Sporta pulc.V. Knāķe
 Lasītprasmes n.
I. Veisa
 MatemātikaS.Lapiņa 
           
 C 1.MatemātikaL.Vaičūna Sociālās zin.
A. Kalniņa
 LiteratūraI.Veisa 
  2.Mājt.un tehn.L.Vaičūna DabaszinībasD. Zaļaiskalne
 MūzikaA. Ērmane
 
  3.Vizuālā m.
A. Kalniņa
 Angļu val.
M. Rozīte
 MatemātikaS. Lapiņa
 
  4.Latviešu val.L.Vaičūna MūzikaI.Veisa DabaszinībasD. Zaļaiskalne
 
  5.MatemātikaL. Vaičūna
 DejošanaDz.Ceple Angļu val.
M. Rozīte
 
  6. DejošanaDz.Ceple
 Viz. mākslas p.
 A. Kalniņa
 Lasītprasmes n
I. Veisa
 
  7.Skatuves runa
L. Vaičūna
 AnsamblisA. Ērmane
  Dejošana Dz. Ceple
 
           
 P 1.DabaszinībasM.Rozīte LiteratūraI. Veisa
 Angļu val.
M. Rozīte
 
  2.SportsD.Zaļaiskalne Angļu val.
M. Rozīte
 Pas. vēsture
I. Vilciņa
 
  3.Angļu val.
V.Knāķe DabaszinībasD. Zaļaiskalne MatemātikaS. Lapiņa
 
  4.MūzikaA.Ērmane MatemātikaD. Zaļaiskalne
 Latviešu val.
I. Veisa
 
  5.Bibliotekārā st
V. Krūmiņa
 MatemātikaD. Zaļaiskalne
 MatemātikaS. lapiņa
 
  6.AnsamblisL.Strazdiņa SportsV. Knāķe
 SportsV. Knāķe
 
  7.Pag. dienas gr.
Dz. Ceple
  
 
 Dabaszinības
 D.Zaļaiskalne
 
           
 D St. 1. klase
   2. klase
   3. klase
  
   Stunda Skolotājs  Stunda Skolotājs  Stunda Skolotājs 
 P 1.MatemātikaL. Strazdiņa Viz. mākslaA. Kalniņa
 MatemātikaL. Strazdiņa 
  2.Bibliot. stunda
V. Krūmiņa MatemātikaDz. Ceple Latviešu. val.L. Strazdiņa 
  3.Matemātika
L. Strazdiņa
 Bibliot. stundaV. Krūmiņa Angļu val.
M. Rozīte
 
  4.MatemātikaL. Strazdiņa
 ĒtikaDz. Ceple
 MatemātikaDz.Ceple 
  5.Viz. m. pulc.
A.Kalniņa  Latviešu val.
Dz. Ceple
 Matemātika
L. Strazdiņa
 
  6.DejošanaDz.Ceple  Dejošana Dz.Ceple
 Dejošana Dz.Ceple
 
  7.Pagarinātā d. gr.L. Strazdiņa
  Pagarinātā d. gr.L. Strazdiņa Pagarinātā d. gr.
L. Strazdiņa
 
           
 O 1.Angļu val.M. Rozīte
 Angļu val.M. Rozīte
 Latviešu val.L. Strazdiņa 
  2.SportsV. Knāķe
 SportsV. Knāķe
 SportsV. Knāķe
 
  3.Vizuālā mākslaA. Kalniņa
 Matemātika
Dz. Ceple
 Vizuālā māksla
A. Kalniņa 
  4.Audzināšana
L. Strazdiņa
 Sociālās zin.
A. Kalniņa
 AudzināšanaL. Strazdiņa
 
  5.Latviešu val.
L. Strazdiņa
 Latviešu val.
Dz. Ceple
 Bibliot. stunda
V. Krūmiņa
 
  6.Pagarinātā gr. S. Lapiņa Pagarinātā gr.S. Lapiņa Pagarinātā gr.
S. Lapiņa
 
  7.Sporta pulciņš
 V. Knāķe
 Sporta pulc.
V. Knāķe
 Sporta pulc.
V. Knāķe
 
           
 T 1.Latviešu val.L. Strazdiņa Latviešu val.Dz. Ceple Latviešu val.L. Strazdiņa 
  2.Latviešu val.L. Strazdiņa MatemātikaDz. Ceple Latviešu val.L. Strazdiņa 
  3.ĒtikaL. Strazdina MatemātikaDz. Ceple ĒtikaL. Strazdiņa 
  4.SportsV. Knāķe SportsV. Knāķe SportsV. Knāķe 
  5.Latviešu val.L.Strazdiņa AudzināšanaDz. Ceple Pagarinātā gr.I. Veisa 
  6.Pagarināta gr.S. Lapiņa Pagarināta gr.S. Lapiņa Pagarinātā gr.S. Lapiņa 
  7.Pagarinātā gr. S. Lapiņa
 Pagarinātā gr.S. Lapiņa Pagarinātā gr.S. Lapiņa 
           
 C 1.Latviešu val.L. Strazdiņa MatemātikaDz. Ceple Latviešu. val.Dz.Ceple 
  2.MatemātikaL. Strazdiņa AnsamblisB. Vītiņa Vizuālā m.A. Kalniņa 
  3.Sociālās zin.A. Kalniņa Latviešu val.Dz. Ceple
 Vizuālā m.A.Kalniņa 
  4. Vācu val.
M. Rozīte Vizuālā mākslaA. Kalniņa MatemātikaDz.Ceple 
  5.Matemātika
L. Strazdiņa Mājturība un tehn.A. Kalniņa MūzikaA.Ērmane 
  6.DejošanaDz.Ceple DejošanaDz.Ceple Dejošana Dz.Ceple
 
  7.Pagarināta gr.M. Rozīte Pagarināta gr.M. Rozīte AnsamblisA. Ērmane 
         
  
 P 1.Mājt.un tehn.Dz.Ceple  MatemātikaL.Strazdiņa Mājt.un tehn.Dz.Ceple 
  2.MatemātikaL.Strazdiņa  Angļu val.
M.Rozīte MatemātikaDz.Ceple 
  3.Latviešu val.Dz.Ceple SportsV.Knāķe Angļu val.M. Rozīte 
  4.Pagarinātā gr.I.Andersone MūzikaA.Ērmane Latviešu val.Dz.Ceple 
  5.Pagarinātā gr.I.Vilciņa Latviešu val.L.Strazdiņa Latviešu. val.Dz.Ceple 
  6.Sporta pulc.V.Knāķe Pagarinātā gr.L.Strazdiņa Sporta pulc.V.Knāķe 
  7.Pagarinātā gr.Dz.Ceple Pagarinātā gr.Dz.Ceple Pagarinātā gr.
Dz.Ceple 
           

Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv