Rāmuļu pamatskola
 
Ekoskola

Ekoskolu programma ir viens no populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. 

Pašreiz Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 40 000 skolas visā pasaulē. Ekoskolas visā pasaulē vieno programmas pārvaldes sistēma, kuras pamatā ir septiņi elementi:
  1. Eko-padome
  2. Skolas Vides pārskats
  3. Skolas Vides rīcības plāns
  4. Pārraudzība un izvērtēšana
  5. Sasaiste ar mācību procesu
  6. Skolas un sabiedrības iesaistīšana
  7. Vides kodekss

Ekoskolu programmas simbols ir Zaļais karogs. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības vides aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā skolā un tās apkārtnē. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ekosertifikāts, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.

2010. gada 11. novembrī Rāmuļu pamatskola ieguva  Zaļo karogu pirmo reizi!
Kopš tā
laika skola katru mācību gadu ir saņēmusi Ekoskolas statusu un Zaļo karogu.

Arī 2016./2017. m. g. lepojamies ar Zaļo karogu.

2018./2019.m.g. lepojamies ar Zaļo karou.


Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv