Rāmuļu pamatskola
 
Medmāsa

Tamāra  Bukovska

Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv