Rāmuļu pamatskola
 
KONSULTĀCIJU GRAFIKS 2017./2018. M. G.

 

Mācību priekšmets

Skolotājs

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Latviešu valoda un literatūra

Indra Veisa

 

15.00 - 16.00
 

 

 

Angļu valoda

Marika Rozīte

 15.00 - 16.00  

  

 

Krievu valoda
Edīte Cibankova

  15.00 - 16.00 

 

   

Ķīmija, bioloģija, dabaszinības, 
matemātika
Dace Zaļaiskalne
 
  
15.00 - 16.00  
Matemātika
Matemātika, fizika
Sniedze Lapiņa  
 
15.00 - 16.00
   

Ģeogrāfija
Dzintra Ceple

15.00 - 16.00 
 

 

Informātika
Inga Andersone  

 


15.00 - 16.00 


 

Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības

Gunita Barkāne

 
15.00 - 16.00
    

   

 

Vizuālā māksla, sociālās zinības

Andra Kalniņa

 

 

 

15.00- 16.00
 
 

Mājturība un tehnoloģijas
Sanita Vilciņa, 
Zigismunds Eizenbergs

 


15.00 - 16.00
 


 
Mūzika

Beāte Vītiņa

 

 

14.50 - 15.30 
Sports
Vita Knāķe

 
16.00 - 17.00   

 

 
Sākumskolas
mācību priekšmeti

Līga Strazdiņa

Dzintra Ceple


15.00 - 17.00

 

  

 


 


15.00 - 17.00

       
! Ja vēlaties apmeklēt konsultāciju, laicīgi informējiet skolotāju par konsultācijas apmeklējumu.

AR SKOLOTĀJU PAR KONSULTĀCIJU LAIKU VAR VIENOTIES ARĪ INDIVIDUĀLI.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv