Rāmuļu pamatskola
 
Skola piedāvā

- pirmsskolas vecuma bērnu apmācību;

- pamatizglītības, speciālās izglītības un pamatizglītības 2. posma (7. - 9. klase) apguvi pēc licenzētām programmām;

- darboties skolēnu pašpārvaldē, veidojot interesantākus ārpusklases pasākumus un skolas ikdienu;

- mācības klasēs, pielietojot jaunākās informācijas tehnoloģijas;

- dalību projektos GLOBE, EKO skola, Nordplus, atkritumu šķirošana, Bērnu žūrija, 

-  pagarinātās dienas grupu un  konsultācijas mācību priekšmetos;

- bibliotēku, lasītavu un datorlietošanu;

- silto ēdināšanu 4 reizes dienā un internātu;

- apgūt zinības un dzīves prasmes interešu grupās: 

                * deju kolektīvā „MADARA" 2 vecuma grupās;
                * rokdarbu pulciņā;
                * vokālajā ansamblī;
                * sporta pulciņā;
                * vācu valodā.

Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv