1.Izvietot atkritumu šķirošanas kastes skolas gaitenī.

2. Izgatavot un izvietot skolā un uz pagasta info dēļiem atgādnes  par atkritumu tēmu : cik ilgi tie sadalās, kā neradīt aiz sevis liekus atkritumus, utt.

3. Nepiesārņot skolas  apkārtni un veikt patstāvīgu atkritumu monitoringu.

4. Veikt skolēnu, skolotāju un viņu ģimenes  locekļu mājās  saražoto atkritumu auditu un veicināt samazināt un šķirot tos.

5. Skolā lietot savu ūdens pudeli, nelietot vienreizlietojamos  traukus.

6. Organizēt pasākumu, kurā būtu iespēja mainīties ar lietām.

7. Popularizēt skolā izmantot bez iesaiņojuma veikalos  piedāvātos pakalpojumus.

8. Piedalīties „Lielajā talkā” un organizēt skolas sakopšanas  talkas.

9. Iesaistīties dažādos konkursos un aktivitātēs, kas saistīti ar vides tēmu gan skolā, gan ārpus skolas.

10. Organizēt mācību stundas, kurās tiek aktualizēta vides tēma un gada tēma „Atkritumi”.

11. Veidot mācību stundas ārpus klašu telpām, lai realizētu skolēnu sasaisti ar ārējo vidi.

12. Piedalīties Rīcības dienā.