Rāmuļu pamatskola
 
Deju skate
6. aprīlī CATA kultūras namā Cēsīs noritēja deju skate. No Rāmuļu pamatskolas skatē piedalījās deju kolektīvs "Madara" un ieguva III pakāpes diplomu. Paldies dejotājiem par centību, prieku un smaidu. Raitu deju soli arī turpmāk!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv