Rāmuļu pamatskola
 
Vecāku diena
29. martā Rāmuļu pamatskolā norisinājās Vecāku diena. Diena, kad vecāki skolā tiek īpaši gaidīti. Šoreiz vecākiem tika sarūpēta tikšanās ar administrāciju, Valentīnas Voicišas lekcija, pusdienas un vecāku sapulces. Tie vecāki, kas atrada laiku, lai apmeklētu skolu, palika ļoti pozitīvi noskaņoti un apmierināti. Īpaši noderēja un paliks atmiņā V. Voicišas emocionālā lekcija par bērnu un vecāku attiecībām. Paldies tiem vecākiem, kas veltīja laiku skolai un saviem bērniem!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv