Rāmuļu pamatskola
 
Pirmsskolā Labestības diena
22. februārī pirmsskolā norisinājās Labestības diena. Bērni mācījās dalīties ar savām rotaļlietām, pieredzi, izjūtām, izprast, kādēļ ir jābūt labiem citam pret citu. Kas ir labestība? Bērni nostiprināja sadarbības prasmes un pieklājības normas, lietojot vārdus - lūdzu, paldies, piedod. Bērni caur rotaļām un dziesmām mācījās saprast labā nozīmi, dusmas pārvērst priekā, bet sliktos darbus - labajos. Noslēgumā bērni viens otram pasniedza labestības sirsniņu, pasakot paldies, ka mācēji draudzēties. Paldies skolotājām Liesmai, Ievai un Beātei! Cik jauki ir būt pieklājīgam un labestīgam! 
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv