Rāmuļu pamatskola
 
Noslēgusies skaļās lasīšanas sacensība skolā
Skolā noslēgusies Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība. Tajā iesaistījās 1.-6. klašu skolēni. Katram dalībniekam bija iepriekš jāsagatavo neliels fragments no paša izvēlētas grāmatas priekšā lasīšanai saviem klausītājiem, kā arī jāpastāsta par sevi un grāmatu. Bērni centās lasīt atbilstošā tempā, izteiksmīgi, īpaši personāžu dialogus, tā emocionāli piesaistot klausītājus, un ar acu skatu uzturēt kontaktus ar saviem klases biedriem un skolotājām I. Veisu, Dz. Cepli, I. Bukovsku un bibliotekāri I. Kārkliņu. Grūti izvērtēt, kuram pienākas vislielākā atzinība un pateicība par lasījumu. Par labākajiem atzinām Emīliju Pētersoni (3.kl.), Marku Siku (6.kl.), Endžiju Džeinu Krūmiņu (5.kl.). Martā notiks Nacionālās skaļās lasīšanas sacensība Cēsu centrālajā bibliotēkā, kurā aicināsim piedalīties mūsu trijotni.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv