Rāmuļu pamatskola
 
Vienotās ārkārtas palīdzības diena
Visā ES atzīmē vienotās ārkārtas palīdzības izsaukuma numura 112 dienu, kuras ietvaros norisināsies aktivitātes, lai veicinātu sabiedrības, galvenokārt, bērnu informētību par 112 numuru, uz kuru zvanot var saņemt opeatīvo dienestu palīdzību. Rāmuļu pamatskolā VUGD darbiniece informēja skolēnus par pareizu rīcību ārkārtas situācijās, kas jāsaka dispečerim, sazvanot 112. Līdztekus tam tika atgādināts, kas notek, ja tiek saņemts viltus zvans. Skolēni bija ļoti ieinteresēti un uzdeva jautājumus.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv