Rāmuļu pamatskola
 
Pirmsskolēni lasa grāmatas
Pirmsskolēni katru gadu, arī šogad lasa kopā ar audzinātāju Liesmu. Kopā vēroja, analizēja, secināja un vērtēja Bērnu žūrijas grāmatas. Šogad tās bija sešas - I. Zandere "Zirgs", T. Selli "Mia ir priecīga", M. Dibina "Pastnieks un pele", T. Kalninskis "Zaķa garauša laimes zemē", V. Kaplāna "Kā vilku piemin, tā vilks klāt" un U. Kestere "Nelūgtie ciemiņi". Sešgadniekiem interesantas šķita visas sešas grāmatas, bet aizraujošākā - "Mia ir priecīga", jo šī grāmata stāsta par mazu, ņipru meiteni, kura mīl daudz darboties un uzzināt visu kā mēs paši. Grāmata "Pastnieks un pele" aizrāva, jo tajā varēja iepazīties ar dzīvnieku mājokļiem, kas bija gana interesanti, bet grāmata "Zaķa Garauša laimes zemē" patika, jo tā stāsta, ka čakli darbojoties var mūsu dzimtās vietas sakārtot un būt lepni par savu dzimteni. Paldies bibliotekārei Vairai!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv