Rāmuļu pamatskola
 
Sveču diena un Meteņdiena
Sveču mēnesis. 2. februāris ir Sveču diena, kas iezīmē ziemas vidu. Sākumskolas skolēni klasēs izveidoja svečturu izstādi un iepazinās ar Sveču dienas tradīcijām. 6. februārī atzīmēja Jaunā gada sākumu - Meteņdienu. Pēdējo reizi uzvilka maskas, dziedāja, dejoja, lasīja ticējumus un pareģoja laiku. Devās uz mežu vērot zvēru pēdas, brida pa dziļo sniegu un priecājās par apsnigušajiem kokiem.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv