Rāmuļu pamatskola
 
Jūras projekts
4. janvārī Annija Pērkone un Endžija Krūmiņa piedalījās projekta "Meklēsim jūras ābeci bibliotēkās!" noslēguma pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tikšanās ar viceadmirāli Gaidi Andreju Zeiboltu, režisoru Jāni Streišu, bocmani Gintu Šīrantu un Salacgrīvas bibliotekāri Inesi Hedvigu Podziņu izvērtās interesanta un aizraujoša. Meitenes daudz jauna arī uzzināja ekskursijā pa bibliotēkas vienpadsmit stāviem. Pasākumu sponsorēja Rāmuļu biliotēka.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv