Rāmuļu pamatskola
 
Vecāku diena!
30. novembrī Rāmuļu pamatskolā norisinājās Vecāku diena. Diena sākās ar humānās pedagoģijas bruņinieces V. Voicišas lekciju "Pieskarsimies debesīm jeb laba bērna audzināšanas likumi". Turpinājumā vecāki kopā ar bērniem devās uz radošajām aktivitātēm - daļa mājturības kabinetā cepa piparkūkas, bet daļa gatavoja svētku dekorus. Pēc pusdienām skolas pagalmā rotājām eglīti, minējām mīklas, ēdām svētku kūku un saceptās piparkūkas. Vecāki atzina, ka diena ir izdevusies. Ļoti patika lekcija, no kuras katrs varēja paņemt kaut ko arī sev, un ar šo lektori labprāt tiktos vēl. Prieku sagādāja arī darbošanās kopā ar bērniem. Paldies skolas saimei par labi noorganizētu pasākumu!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv