Rāmuļu pamatskola
 
Latvijai - 100
Tāpat kā visā valstī, arī Rāmuļu pamatskolā tika svinēta valsts dzimšanas diena. Rāmuļu skolas skolēni bija sagatavojuši valstij un vecākiem koncertu, kurā skanēja dziesmas, dimdēja dejas, varēja klausīties dzejas rindas par Latviju. Skolēni skolas pagalmā izlika ar svecēm Latvijas kontūru, kopā nofotografējās. Piedalījās dažādos konkursos, par kuriem saņeēma arī balvas. neiztikām arī bez svētku kliņģera ar 100 svecītēm...
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv