Rāmuļu pamatskola
 
Bibliokuģis Rāmuļos
18. oktobrī Rāmuļu bibliotēkā viesojās Bibliokuģis no Salacgrīvas. Viesi tikās ar 5. - 9.klašu skolēniem un iepazīstināja ar jūrnieku profesijām, pastāstīja, kur Latvijā var apgūt šīs prasmes. Mājas darbu izpildīja tikai 5. klases meitenes, tādēļ tikai viņas vilka lozes, kuras divas tiks decembra brīvdienās uz Nacionālās bibliotēkas pasākumu. Skolēni varēja uzdot jautājumus gan kuģa kapteinim, gan bocmanim. Uz bocmaņa jautājumiem bērni centās atbildēt pareizi, jo par pareizu atbildi varēja saņemt dzintara gabaliņu. Stunda aizritēja interesantās sarunās, un skolēni daudz jauna uzzināja par jūrniecību.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv