Rāmuļu pamatskola
 
Karjeras nedēļas noslēguma pasākums
Par tradīciju ir kļuvis Karjeras nedēļas noslēguma pasākums Cēsīs, kurā skolēni var iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvju darbību. Šogad uz to devās Katrīna, Māra, Haralds no 9.kl. Jaunieši atzina, ka pasākums bija interesants, bet labāk ir paticis karavīra stāstījums un praktiskās nodarbības pie konditora. Karjeras nedēļas ietvaros skolā tika izveidota koka palotne "Būvē savu karjeru pats!", kurā katrs no skolēniem pavēstīja savas nākotnes profesijas nosaukumu.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv