Rāmuļu pamatskola
 
Karjeras nedēļas trešā un ceturtā diena
Trešdien, 10. oktobrī mūsu skolā viesojās Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktors Vilnis Kļaviņš. Tikšanās laikā viņš pastāstīja par savu ceļu uz profesijas izvēli, par veiksmīgāk un ne tik veiksmīgi pieņemtiem lēmumiem savā dzīvē. Tā rezultātā viņš visu savu darba mūžu ir nostrādājis kā koktēlnieks un vienlaikus skolotājs. Ceturtdien, 11. oktobrī skolā viesojās karjeras speciāliste Gunta Salmiņa. Lektore uzsvēra, ka cilvēkam jāiepazīst pašam sevi, apzinoties savas spējas, vajadzības un prasmes. Skolēnam ir jābūt patstāvīgam, jārūdās gan darot mājas darbus, gan pildot tiešos pienākumus skolā. Vecākiem būtu jāpalīdz apzināt bērna interešu loku un būtu jāveicina viņa tālākā virzība dzīvē.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv