Rāmuļu pamatskola
 
Skolotāju diena
Skolotāju diena daudzviet pasaulē un Latvijā tiek svinēta 7. oktobrī. Mēs to svinējām 5. oktobrī. Mūsu skolas tradīcija ir tāda, ka par šo dienu atbildīga ir 9.kl. Skolēni iejutās skolotāju lomā un vadīja stundas gan skolotājiem, gan pārējo klašu skolēniem. Darbs nebija viegls, jo ne visi klausīja jaunos skolotājus. Pēcpusdienā skolas zālē norisinājās svinīgais pasākums, kurā skolotājiem tika veltīti labi vārdi, sagatavoti dažādi uzdevumi un nobeigumā pasniegta torte, kura arī kolektīvi tika apēsta. Paldies 9.kl. par noorganizēto pasākumu.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv