Rāmuļu pamatskola
 
Laimes koks
15. septembrī visā Latvijā tika izsludināta lielā talka "Stādām nākotni". Aicinājums katram iestādīt savu laimes koku. Rāmuļu pamatskolas kolektīvs izlēma stādīt vienu laimes koku - kokvilnas papeli "Purple tower". To arī izdarījām kuplā skolas saimes talkā. Lai aug krāšņa, augsta un priecē visus, kas tai iet garām!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv