Rāmuļu pamatskola
 
Jaukā sporta diena!
7. septembrī Rāmuļu pamatskolas kolektīvs devās uz Tūju, lai kopīgi pavadītu laiku sportiskā gaisotnē pie jūras. Sporta skolotāja bija sagatavojusi dažādus interesantus, sportiskus, azartiskus etapus, kuros bija jāsadarbojas gan pāru, gan komandas ietvaros. Pēc kārtīgas sportošanas devāmies dzestrajā jūras ūdenī noskalot sviedrus un smiltis.Dienas noslēgumā ēdām pusdienas un piekusuši devāmies mājup. Sajūtas bija tik labas, kā pēc krietni padarīta darba.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv