Rāmuļu pamatskola
 
LVM Meža ekspedīcija
6. septembrī 6. - 8. klases skolēni dvās uz Gulbenes novada Velēnu, lai piedalītos LVM rīkotajā "Meža ekspedīcijā". Tā ir LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra un LVM kopīgi veidota mācību stunda par meža nozīmi un tā kopšanu Latvijā. Bija sagtavotas desmit izglītojošas stacijas. Trīs stundu garumā skolēni klausījās un domāja, mērīja un skaitīja, sprieda un salīdzināja, kā arī jauki pavadīja laiku svaigā gaisā.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv