Rāmuļu pamatskola
 
Pirmā skolas diena!
Kad rīti veras caur miglas plīvuru un saulītes staros sārtojas lapas, gaiss smaržo pēc āboliem, ir skaidrs - klāt septembris. Mēs, kas vasaru bijām izkaisīti kur nu kurais, 3. septembrī sanācām kopā Rāmuļu pamatskolā. Rīts iesākās ar klases stundu, kur tika satikti draugi, redzēti jaunie klases biedri. Svinīgā svētku pasākumā iepazinām skolotājus, klausījāmies novēlējumus un noslēgumā mielojāmies ar svētku kliņģeri. Lai mums visiem piepildās ieceres un lai šis mācību gads ir dvēseliski bagāts un enerģijas pārpilns!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv